💎Trust-Coöperatie van het Huis AHB-Jacquelien | CQV LLC Ambassadeur | Director Beneficiair In Trust d’Origine 💎

Mijn autograaf

 

Alleen u kunt uw rechten voorbehouden.

 

 

U als Beneficiair wordt verklaard in uw geschreven en gesproken woorden.

Als u er niet in slaagt om niet in uw BRP Basis Registratie Personen te berusten, zullen de publieke rechtspersoonacteuren steevast het vermoeden hebben dat u handelt als een accommodatiepartij

een dode kunstmatige rechtspersoon NAAM, in de Admiralty Maritime Jurisdiction - het internationale zeerecht.

Elke geregistreerde NAAM die wordt gecreëerd door zich aan te sluiten bij een bepaalde benaming “Voornaam en achternaam”, vaak voorafgegaan door een fictieve titel zoals "Dhr/Mevr./Mejuffrouw" enz., vormt altijd een kunstmatige rechtspersoon, d.w.z. de mevrouw JACQUELIEN SMITJ.SMIT en J. Smit in welk naamsvarianten dan ook, zijn  dode kunstmatige fictieve rechtspersonen (acteur)

De NAAM kan worden omschreven als een "persoon", "rechtspersoon", 'rechtspersoonlijkheid', 'kunstmatige persoon', 'juridische fictie', 'ens legis', 'bedrijf', 'handelsnaam', 'handelsschip', 'gebruiksnut', 'schepsel van de wet', 'Staatsvoogdij', 'werknemer van de staat',  'Cestui Que Vie Estate Trust', 'overleden boedel', 'overledene', 'bedrijf', 'lijk', 'franchise', 'failliet', 'borgtocht', 'accommodatiepartij'. 

 

Alle wettelijk gegenereerde ficties zijn standaard debiteuren, omdat ze worden gecreëerd zonder enige inherente productiecapaciteit.

Om op elk document het vermoeden van "samenvoeging" bij een van die dode fictieve dingen te vermijden, is het op zijn minst noodzakelijk om de juiste autograaf te gebruiken en idealiter al uw rechten voor te behouden.

 

 

Autograaf,

✍️

By

AHB-Jacquelien 

All Rights Reserved