Slavernij is elk systeem waarbij mensen als eigendom worden behandeld; en hun werk niet naar behoren wordt beloond; en dat dergelijke personen zich niet kunnen terugtrekken zonder de onmiddellijke dreiging van armoede of hongersnood.

In tegenstelling tot historische stereotypen hoeven slaven geen kettingen of versleten kleding te dragen of op het land te werken om slaven te zijn.

In plaats daarvan wordt de meerderheid van de moderne slavernij nauwkeuriger omschreven als "loonslavernij", waarbij een persoon net genoeg mag houden om marginaal van dag tot dag te overleven, maar nooit genoeg om zichzelf uit zijn toestand te bevrijden. In de wereld van vandaag leeft meer dan de helft van de bevolking van minder dan 5 dollar per dag

De slechtheid die ons nooit heeft verlaten

Slavernij is een afschuwelijk slechte en kwaadaardige praktijk die helaas niet alleen is toegestaan, maar ook is verankerd in veel constitutionele en wettelijke kaders. Slavernij werd in de 19e eeuw niet afgeschaft, het werd gewoon opnieuw uitgevonden.

In wetten die door parlementen over de hele wereld werden aangenomen, zou de nieuwe naam voor (loon)slavernij "werkgelegenheid" worden genoemd.

Ouderwetse slavernij bestaat nog steeds en in aanzienlijke aantallen.

Naar schatting worden er op dit moment over de hele wereld meer dan honderdvijftig miljoen slaven in gedwongen gevangenschap en afschuwelijke omstandigheden vastgehouden.

Elk jaar worden ongeveer veertig miljoen mensen als slaaf verkocht, voornamelijk vrouwen, waarvan één op de drie kinderen.

Ouderwetse slavernij is een belangrijke business, met inkomsten van meer dan US $ 150 miljard per jaar, waarbij 66% van de inkomsten afkomstig is van seksuele uitbuiting.

Productie met een hoog volume en lage kosten, gebouwd op slavernij

Een ongemakkelijke waarheid van de achteruitgang van de productie in westerse geïndustrialiseerde landen in het laatste kwart van de 20e eeuw, was de toegenomen afhankelijkheid van de onethische en corrupte praktijk van het verschepen van productiebanen naar landen die extreme loonslavernij door de vingers zien.

Het opgeven van een dergelijke schijn van moreel karakter, leverde de rijkste eigenaars van merken en distributieketens enorme winsten op, terwijl sommige prijzen voor hun klanten, met name discountketens, lager bleven.

Wanneer ze zelden werden geconfronteerd met de omstandigheden van arbeiders in deze ontwikkelingslanden, werd vaak het argument naar voren gebracht dat dergelijke activiteiten een "netto voordeel" voor de gemeenschap waren door inkomsten te genereren die anders niet beschikbaar zouden zijn.

Tegen het einde van de 20e eeuw dwong een groeiend bewustzijn van "slavenomstandigheden" sommige industrieën en bedrijven om de omstandigheden te verbeteren.

Toch bestaat de regeling grotendeels nog steeds tot op de dag van vandaag, wat betekent dat meer dan 80% van de kleding, schoeisel, boeken, kunststoffen en apparaten nog steeds wordt vervaardigd door slaven in ontwikkelingslanden.

Bron: Ucadia

 

Tot op de dag van vandaag heerst er nog steeds slavernij.

Niet alleen in ontwikkelingslanden maar in ieder land.

 

Koning Willem alexander zegt sorry tegen slavernij

Willem-Alexander herhaalde dat slavernij een misdaad is tegen de menselijkheid.

"Van alle vormen van onvrijheid is slavernij het meest vernederend en mensonterend.

" Ook zei hij: "We dragen de gruwelijkheden van het slavernijverleden met ons mee.

De effecten zijn nog steeds voelbaar, bijvoorbeeld via racisme."

1 jul 2023

 

Kijk hier de hele toespraak met excuses van de koning terug (nos.nl)