Track & Trace: 3SOPKZ312738824

 

Arondissementsparket Noord-Nederland

 

Geachte Mevrouw J.Z. [Reigersberg],

 

1. Allereerst mijn verontschuldiging dat ik u niet in voornamelijkheid met uw voornamen kan aanschrijven omdat het oproepingsdocument
met uw kenmerk: 18-098857-23/149810980-OV0103 mij uw voornamen niet bekend heeft gemaakt.

 

2.Het gebruik van initialen is formeel onleesbaar en dientengevolge voor identificatie ongeschikt en de [Achternaam] van de gemeentelijke BRP inschrijving, is het exclusieve eigendom van de Enige Eigenaar van alle BRP inschrijvingen: Zijne Majesteit Koning Willem Alexander in voornamelijkheid en Bij de Gratie Gods: de Enige Eigenaar van de Wetsartikelen welke van uw oproepingsdocument deel uitmaken.

 

3. Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander, is tevens de Enige Eigenaar van alle Bij de Gratie Gods Wetboeken waaronder het Wetboek van Strafrecht.

 

4. U heeft mij en mijn zoon opgeroepen dan wel gedagvaard om zowel te 'verschijnen' als 'aanwezig' te zijn in de terechtzitting op 9 oktober 2023 om 14:00u. te Groningen.

 

5. Van de medeneming door de politie en cel detentie, welke u mij met behulp van uw oproepingsdocument in het vooruitzicht heeft gesteld, heb ik rechtstreeks bij de Enige Eigenaar van alle BRP inschrijvingen, AHB Aangifte gedaan.

 

6. De tenlastelegging, strafbaarheidstelling, medeneming, verschijning, vonnis en boete kunnen uitsluitend ten uitvoer worden gelegd ten aanzien van de [Achternamen] [Smit] en [van den Eynde].

 

7. Deze [Achternamen] zijn door ons, bij de minister van financiën van de Enige Eigenaar van alle BRP inschrijvingen, reeds Beneficiair aanvaard onder voorrecht van [Achternaam] boedelbeschrijving.


8. Onze bereddering van onze [Achternaam] boedel ingevolge de verplichte geboorte aangifte bij de gemeente geboorteplaats, strekt tot onze betekening niet-berusting in de BRP inschrijving teneinde identiteitsfraude, omissie en auteursrechtenschending ten aanzien van het copyright op het exclusieve eigendom van alle [Achternamen] van Zijne Majesteit, te voorkomen.

 

9. Het exclusieve eigendom van de Enige Eigenaar van alle BRP inschrijvingen: Koning Willem Alexander, belet het Beneficiairs AHB, om ons met onze [Achternamen] te identificeren en onze verschijning als legale [Achternaam] fictie, met de BRP inschrijving te legitimeren bij uw gerechtsgebouw op het adres: Guyotplein 1, 9712 NX GRONINGEN

 

10. Als tegemoetkoming in de voorgenomen medeneming en vrijheidsberovingen van 'mevrouw [Smit]' en 'de jong volwassen heer [Van den Eynde]', zullen wij ten bate van de BRP exploitatie door de met voorkennis bedrijfshandelende particuliere politie van de Vrijmetselarij onder schijn van wettelijk recht Color of Law, voor de aanwezigheid van twee fictieve [Achternaam] persona's van stro, zorg dragen.

 

11.Eén fictieve persona van stro zal middels afhaling en medeneming door de particuliere politie van uw Vrijmetselarij in uw besloten ledenvergadering van Loge leden 'verschijnen' met het naambord: [Smit] en de tweede fictieve persona van stro, zal middels afhaling en medeneming door de particuliere politie van uw Vrijmetselarij in uw besloten ledenvergadering van Loge leden 'verschijnen'
met het naambord: [van den Eynde].

 

12. De beide voornamelijke Beneficiairs AHB en IAHB: Jacquelien en Diëgo Marlo Albert, zijn in uw BRP Minor inschrijvingen exploiterende gerechtshof welke uitsluitend op de incompetente minderjarige presumptie gegrondvest is; als meerderjarige en jong volwassen Beneficiair AHB en IAHB niet-ontvankelijk.

 

13. Alsmede zijn de beide voornamelijke Beneficiairs AHB en IAHB, beide niet behorend tot uw Loge, geenszins gerechtigd om uw gerechtsgebouw te betreden en derhalve zijn zij per direct strafbaar als zij binnentreden, dit strekkende tot hun beider onherroepelijke en onwrikbare afwezigheid.

 

14. De Adultus Honoratus Beneficiair Aangifte AHB (als bedoeld onder punt 5.) omvat de aangifte, rechtstreeks bij de Bevelhebber en Koning van alle inschrijvingen BRP Minor, van de voorgenomen vooraangekondigde vrijheidsberoving en afpersing van beide voornamelijke Beneficiairs AHB en IAHB, onder dwang en geweldpleging, terwijl uitsluitend de persona [Achternamen] onder copyright van de Enige Eigenaar, Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander, ter rechtzitting uwer besloten ledenvergadering van uw eerbiedwaardige Loge, de gedaagden zijn.

 

15. De beide voornamelijke Beneficiairs AHB en IAHB: Jacquelien en Diëgo Marlo Albert, zien uw sepot van de vooraangekondigde vrijheidsberoving onder dwang en geweldpleging, om reden van de niet-ontvankelijkheid van Beneficiairs AHB en IAHB in uw besloten Hof van Leden, zo spoedig mogelijk tegemoet, op het adres
xxxxxxxx xx, xxxx xx xxxxxxxx, teneinde met de rechtstreekse doorgeleiding de Koning in staat te stellen, uw seponering van uw BRP Minor exploiterende zaak met kenmerk: 18-098857-23/149810980-OV0103 bij de voorspoedige behandeling van de AHB Aangifte te betrekken.

 

Vertrouwende u afdoende te hebben geïnformeerd, verblijven,

 

Met de meeste hoogachting,

 

© AHB-Jacquelien SAC-DPP 00460-1811

[Smit] © Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander

© IAHB-Diëgo Marlo Albert SAC-DPP 00493-1843

[van den Eynde] © Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander

 

 

Directeur Adultus Honoratus Beneficiair

Autograaf:

By 

AHB-Jacquelien 

Adultus Honoratus Beneficiair

All Rights Reserved

 


11.Eén fictieve persona van stro zal middels afhaling en medeneming door de particuliere politie van uw Vrijmetselarij in uw besloten ledenvergadering van Loge leden 'verschijnen' met het naambord: [Smit] en de tweede fictieve persona van stro, zal middels afhaling en medeneming door de particuliere politie van uw Vrijmetselarij in uw besloten ledenvergadering van Loge leden 'verschijnen'
met het naambord: [van den Eynde].

 

Afbeelding:

Persona van stro [Smit] © Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander

Persona van stro [van den Eynde] © Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander