DE KRACHT VAN WOORDEN

 

 

Woorden bevatten "spelling".

Een spreuk uitspreken is woorden uitspreken.
Woorden zijn inderdaad magisch omdat ze symbolen manipuleren om bewustzijn en gedrag te veranderen.
Woorden bezitten en leveren "kracht".

We "spreken" woorden uit, acteurs, wensen en vislijnen, om iets naar voren te brengen.
Woorden kunnen krachtige emotionele reacties oproepen, geweld aanwakkeren of gehoorzaamheid induceren.
Kunstig uitgesproken woorden kunnen ervaringen oproepen van wat bekend of onbekend is, wat echt of fictief is, wat waarheid of bedrog is.

Geschreven woorden zijn codes gevormd door symbolen uit een tabel (alfabet) te combineren.
De symbolen (letters) vertegenwoordigen basisfonemen (geluiden).

Samen "roepen" ze beelden, ideeën en gevoelens op.
Gesproken woorden roepen in real-time "spelling" op.
Of woorden nu geschreven of gesproken zijn, hun gebruiker "roept" op wat de woorden vertegenwoordigen.

In een primitieve zin zijn woorden verschillende bezweringen, gebeden, offers, opdrachten en verzoeken.

Op school oefenen we "spelling" om woorden te ontcijferen.
We leren echter niet dat woorden alledaagse propagandamiddelen zijn voor sociale engineering, en dat de verborgen betekenissen van gespecialiseerde woorden vallen als valstrikken voor de uitgebuite bevolking.

Woorden vereisen interpretatie, en talloze woorden hebben meer dan één betekenis, doordat ze zijn gekaapt voor specifieke doeleinden.
Zo is er de complexe taal van "juridisch jargon", ontwikkeld voor het theater van de handel, en die zorgvuldig moet worden ontcijferd.

Door het gebruik van "juridisch jargon" woorden zijn de mensen van vele naties bedrogen, failliet gegaan en tot slavernij gebracht.
Dit komt doordat de gewone taal is vermengd met listige "juridisch jargon" woorden die de jurisdictie van de gebruiker veranderen.

Het belangrijkste valstrikwoord is persoon (1* de definitie van persoon werd in 1862 herzien om vennootschap op te nemen).

Alle wettelijke regels gelden voor wettelijk gegenereerde personen die door de Staat zijn gecreëerd.
Kunstmatige personen, zonder enige aangeboren "productieve capaciteit", zijn standaard schuldenaren.

Andere valstrikwoord betreffende de jurisdictie zijn onder andere: begrijpen ("begrijp je?" betekent sta onder mijn gezag), inwoner, kiezer, bestuurder en publiek (alle dingen publiek zijn van de Staat, inclusief haar kunstmatige personen).

Minder voor de hand liggende woorden zijn gevorderd vanwege hun psychologische effect.
Het systematische en herhaalde gebruik van dienstbare woorden conditioneert een bevolking om dienstbaar gedrag te accepteren en toe te passen.
De Personen worden geleerd om "zich te onderwerpen", "een verzoek in te dienen" en om "in beroep te gaan" bij onze Openbare Dienaren.

We leren niet het cruciale verschil tussen een persoon en een man of vrouw.
Noch leren we dat de "zeevaartwet" alleen verwijst naar wettelijke ficties in de Admiralty Maritime Jurisdiction - ten dienste van de handel.

Enkele van de krachtigste woorden voor levende mensen zijn man, vrouw, toestemming, privé, eigendom, beheren, kennisgeving, vereisen, verifiëren,  overtreding, letsel, herstel, schade, en in rekening brengen.

Jouw "eigendom" omvat alles wat voortkomt uit jouw energie.
Het leren van sleutelwoorden en zinnen is essentieel als je je levende "status" als een man of vrouw wilt vestigen en uitoefenen,

waarbij je onvervreemdbare rechten bezit.

 

1* Persoon stamt af van het woord Persona=Masker

Het woord stamt af van het Franse personnage, dat via het Middelfranse persone weer uit het Latijn komt.

Persona is samengesteld uit per (door) en sona, van het werkwoord 'klinken' (sonare).

In de Oudheid droegen acteurs maskers, waar hun stem doorheen klonk