Artikel 1- Canonum De Lex Divina

 

i. Bij Recht, Kracht en Autoriteit van Artikel 89 van Pactum De Singularis Caelum, ook bekend als het Verbond van Een Hemel, worden deze verklaringen van wet, collectief bekend als Canonum De Lex Divina en ook bekend als de Canons van Goddelijk Recht, hierbij afgekondigd in de originele vorm van de Ucadische Taal;

ii. De Canonum De Lex Divina vertegenwoordigt de primaire, enige en ware eerste canon van Goddelijk Recht.

Met uitzondering van het Verbond van Een Hemel, zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die standaarden van Goddelijk Recht opeisen, secundair en inferieur zijn aan de Canonum De Lex Divina ab initio (vanaf het begin);

iii. Deze Canons van Goddelijk Recht kunnen in officiële originele documentvorm en gesproken vorm worden genomen om één compleet set van tweeëntwintig (22) Canons van wet te vertegenwoordigen, collectief bekend als Astrum Iuris Divini Canonum, ook bekend als het Levende Lichaam van het Goddelijke Canon Recht en het hoogste van alle Originele Recht;

iv. Wanneer naar deze Canons van Goddelijk Recht wordt verwezen als collectief, kan het ook worden opgevat, zowel in gedrukte vorm als gesproken woord, dat we hiermee deze volledige en nauwkeurige set wetten bedoelen als het hoogste van alle Originele Recht;

v. Overeenkomstig deze Canons van Goddelijk Recht, behoudt de Vereniging van Een Hemel, ook bekend als de Verenigde Geesten van de Ene Hemel Vereniging, ook bekend als het Heilige Gezicht van de Verenigde Geesten, ook bekend als De Heilige Vereniging, alle rechten voor zichzelf;

vi. Omdat alle rechten voorbehouden zijn, impliceert geen vertaling, kopie, citaat, duplicatie, registratie geheel of gedeeltelijk enige overdracht of overdracht van deze rechten;

vii. Wanneer een deel of alle van deze wetten wordt gepresenteerd of gesproken in een andere taal dan de Officiële Ucadische Talen, kan het worden beschouwd als een vertaling en niet de primaire taal.

Daarom zal elke secundaire betekenis die duidt op gebreken, beweerde intrekking van een recht of enig ander gebrek van een woord in een vertaalde taal, vanaf het begin nietig en van nul en generlei waarde zijn;

viii. Wanneer naar deze Canons van Goddelijk Recht wordt verwezen als collectief, kan ook worden opgevat dat de primaire en originele vorm van deze wetten bestaat als een bovennatuurlijk spiritueel document dat eerst is geregistreerd in de Hemel en een fysiek document dat tweede is geregistreerd in het Grote Register en het Openbare Register van Een Hemel op aarde.

Daarom zal waar dan ook een officiële en geldige vorm van deze wetten in fysieke vorm aanwezig is, deze gebonden zijn aan de spirituele vorm ervan, waaruit het zijn spirituele kracht en authenticiteit ontleent;

ix. Laat geen man, vrouw, geest of ambtenaar van een mindere samenleving zich in ernstige oneer van Goddelijk Recht, Natuurlijk Recht en het Levende Recht plaatsen door de geldigheid van deze wetten te ontkennen.

Na gewaarschuwd te zijn, zal elke daad van ongehoorzaamheid aan deze wetten geen effect hebben en zal elke spirituele oproeping tegen de geldigheid van deze wetten onmiddellijk worden teruggestuurd naar de maker.

Zoals geschreven staat, zo zij het.

 

Artikel 2 -  Astrum Iuris Divini Canonum

 

Canon 1
Een wet is geen canon, maar een valse of mindere positieve wet, tenzij het deze wet volgt en behoort tot het geheel van wetten dat bekend staat als Astrum Iuris Divini Canonum in overeenstemming met Pactum De Singularis Caelum.

Canon 2
Een wet is een regel, afgeleid van goddelijke instructie, wetenschappelijke ontdekking, overeenkomst, gebruiken of praktijken in de loop van de tijd, waarbij bepaalde handelingen worden voorgeschreven of verboden.

Canon 3
Een canon betekent "regel, belemmering, norm, maxime, maatstaf of standaard".

Daarom is geldig Canon Recht gelijk aan de hoogste standaardwet en aan "rule of law" en kan het simpelweg worden beschreven als De Wet.

Canon 4
Een geldig canonrecht heft noch trekt zich terug uit het Verbond van Een Hemel (Pactum De Singularis Caelum).

Canon 5
Wanneer iemand verwijst naar, schrijft over of spreekt over "rule of law" of de Wet in het algemeen, zal dit deze canons betekenen en geen andere.

Canon 6
Allen zijn gelijk onder de Wet en onderworpen aan de Wet.

Elke wet die probeert dit feit op te heffen is vanaf het begin nietig en is geen geldig canonrecht.

Artikel 3 - Het Goddelijke

Canon 7
Het Goddelijke betekent de totale verzameling betekenis en definitie van alle objecten, materie, regels, leven, geest, universum en spirit, ook wel bekend als het Absolute, het ALLES, het ZIJN, het Unieke Collectieve Bewustzijn, UCADIA en andere historische namen wanneer gebruikt om de grootste van alle mogelijkheden te beschrijven.

Canon 8
Aangezien het Goddelijke de verzameling van alle verzamelingen betekent, is er niets groter.

Daarom is al het andere minder.

Canon 9
De hoogste wet van alle wetten is Goddelijk Recht, vervolgens Natuurlijk Recht, vervolgens Cognitief Recht, vervolgens Positief Recht.

De totaliteit van deze wet zoals uitgedrukt door geldige canons is De Wet.

Canon 10
Goddelijk Recht is de wet die het Goddelijke definieert en duidelijk de geest, geest, doel en instructie van het Goddelijke demonstreert, inclusief de werking van de wil van het Goddelijke door het bestaan.

Daarom kan gezegd worden dat alle geldige wetten afgeleid zijn van Goddelijk Recht.

Canon 11
Natuurlijk Recht is de wet die de werking van de wil van het Goddelijke definieert door het bestaan ervan in de vorm van materie en fysieke regels.

Aangezien Natuurwetten de werking en het bestaan van het fysieke universum definiëren, kan gezegd worden dat alle geldige Positieve Wetten afgeleid zijn van Natuurlijk Recht.

Canon 12
Positief Recht zijn de wetten die door mannen en vrouwen zijn vastgesteld door middel van de juiste autoriteit in overeenstemming met deze canons voor het bestuur van een samenleving.

Positief Recht verwijst uiteindelijk naar fysieke objecten en levende wezens; Alle geldige Positieve Wetten kunnen gezegd worden afgeleid te zijn van Natuurlijk Recht en Cognitief Recht.

Canon 13
Een Positieve Wet kan geen Cognitieve Wet of Natuurwet opheffen, schorsen of veranderen.

Het is ook niet mogelijk voor een Cognitieve Wet of Natuurwet om een Goddelijke Wet op te heffen, te schorsen of te veranderen.

Canon 14
Een Natuurwet kan niet worden geschreven of gecreëerd, alleen ontdekt.

Een Goddelijke Wet kan niet worden geschreven of gecreëerd, alleen geïnstrueerd door Goddelijke Genade in overeenstemming met deze canons.

Artikel 4 - De wet

Canon 15
De Wet in naam, gelofte of eed verwijst naar dit lichaam van geldig canoniek recht en geen ander.

Canon 16
Wanneer een regel in overeenstemming is met de Wet, dan kan het legitiem beschouwd worden als een wet, met de volledige kracht en werking van de Wet. Echter, wanneer een regel in strijd is met de Wet, heeft het noch kracht noch werking van de Wet.

Canon 17
Een Goddelijke Wet of Natuurlijke Wet wordt ab initio (vanaf het begin) vastgesteld, ongeacht de eerste datum van afkondiging.

Canon 18
Een Goddelijke Wet of Natuurlijke Wet is zijn eigen bewijs en evidentie in overeenstemming met deze canons.

Canon 19
Een Positieve Wet wordt vastgesteld en treedt in werking wanneer het wordt afgekondigd in overeenstemming met deze canons.

Canon 20
Bijzondere wetten worden afgekondigd op de manier bepaald door de wetgever en treden veertien (14) dagen na de afkondigingsdatum in werking, tenzij de Wet zelf een andere termijn vaststelt.

Canon 21
Elke wet die momenteel van kracht is en in strijd is met het voorschrift van een geldige canon is daarom afgekeurd, onderdrukt en niet toegestaan om herleefd te worden.

Canon 22
Wetten hebben betrekking op het heden en de toekomst, niet het verleden, tenzij ze uitdrukkelijk voorzien in het verleden.

 

Artikel 5 - Goddelijke Wet

Canon 23 

Goddelijk recht kan worden gedefinieerd door zeven (7) Systemen en één (1) Toestand van Zijn.

De zeven (7) Systemen zijn Classificatie, Symbolen, Semantiek, Elementen en Eigenschappen, Taal, Axioma's en Geest. De ene (1) Toestand van Zijn (Geest) is Uniek Collectief Bewustzijn.

 

Bron: Canonum De Lex Divina

 

Canonum De Lex Divina 2 Pdf
PDF ā€“ 412,3 KB 15 downloads