Artikel 1 - Canons van het positieve recht

 

i. Bij Recht, Kracht en Autoriteit van Artikel tweeënnegentig (92) van het Pactum De Singularis Caelum, ook bekend als het Verbond van de Ene Hemel, worden deze aankondigingen van de wet, collectief bekend als Canonum De Ius Positivum en ook bekend als de Kanonnen van Positief Recht, hierbij afgekondigd in de originele vorm van de Ucadische taal; en

ii. De Canonum De Ius Positivum vertegenwoordigt de primaire, enige ware eerste Canon van Positief Recht.

Met uitzondering van het Verbond van de Ene Hemel, zullen alle andere wetten, aanspraken en overeenkomsten die standaarden van Positief Recht claimen, secundair en inferieur zijn aan de Canonum De Ius Positivum ab initio (vanaf het begin); en

iii. Deze Kanonnen van Positief Recht mogen worden beschouwd in officiële originele documentvorm en gesproken vorm om een deel te vertegenwoordigen van de enkele complete set van de tweeëntwintig (22) Kanonnen van de wet die collectief bekend staan als Astrum Iuris Divini Canonum, ook bekend als het Levende Lichaam van het Goddelijke Kanon en het hoogste van alle Oorspronkelijke Wet; en

iv. Bij verwijzing naar deze Kanonnen van Positief Recht collectief kan ook worden aangenomen, zowel in gedrukte vorm als gesproken woord, dat we deze complete en nauwkeurige set van wetten bedoelen als de hoogste van alle Oorspronkelijke Wet; en

v. Overeenkomstig deze Kanonnen van Positief Recht behoudt de Vereniging van de Ene Hemel, ook bekend als de Vereniging van de Ene Hemel van Verenigde Geesten, ook bekend als het Heiligdom van Verenigde Geesten, ook bekend als De Heilige Vereniging, alle rechten voor zichzelf; en

vi. Aangezien alle rechten voorbehouden zijn, impliceert geen vertaling, kopie, citaat, duplicatie, registratie geheel of gedeeltelijk enige overdracht of overdracht van deze rechten; en

vii. Wanneer een deel of alle van deze wetten wordt gepresenteerd of gesproken in een andere taal dan de Officiële Ucadische Talen, kan worden aangenomen dat het een vertaling is en niet de primaire taal.

Daarom zal elke secundaire betekenis die wijst op een tekort, beweerde opheffing van een recht of enig ander gebrek van een woord in een vertaalde taal, nul en nietig zijn ab initio (vanaf het begin); en

viii. Bij verwijzing naar deze Kanonnen van Positief Recht collectief kan ook worden aangenomen dat de primaire en originele vorm van deze wetten zich bevindt als een bovennatuurlijk spiritueel document dat eerst is geregistreerd in de Hemel en als een fysiek document dat is geregistreerd in het Grote Register en Publieke Register van de Ene Hemel op de Aarde ten tweede.

Daarom zal waar dan ook een officiële en geldige vorm van deze wetten aanwezig is in fysieke vorm, deze gebonden zijn aan haar spirituele vorm, waaruit zij haar spirituele kracht en authenticiteit ontleent; en

ix. Laat geen man, vrouw, geest of ambtenaar van een mindere samenleving zichzelf in ernstige oneer van Goddelijke Wet, Natuurlijke Wet en de Levende Wet plaatsen door de geldigheid van deze Kanonnen van de Wet te ontkennen.

Na te zijn gewaarschuwd, zal elke daad in openlijke tegenspraak met deze wetten geen effect hebben en elke spirituele oproep tegen de geldigheid van deze wetten zal onmiddellijk worden teruggezonden naar de maker.

Zoals geschreven staat, zo zij het.

 

Artikel 2 - Positief recht

Canon 1417
Geen enkele wet is geldig, noch heeft enige autoriteit, kracht of effect, tenzij deze overeenkomt met het geheel van Canon Wetten die voorafgaan aan deze Canon, bekend als Astrum Iuris Divini Canonum, in overeenstemming met het Pactum De Singularis Caelum.

Canon 1418
Positief recht zijn de wetten die door mannen en vrouwen worden aangenomen met de juiste autoriteit in overeenstemming met deze kanonnen voor de regering van een samenleving.

Aangezien positief recht uiteindelijk verwijst naar fysieke objecten en levende wezens, kan worden gezegd dat alle geldige positieve wetten voortkomen uit natuurlijk recht.

Canon 1419
Een positieve wet kan geen natuurlijke wet opheffen, opschorten of veranderen. Evenmin is het mogelijk voor een positieve wet of natuurlijke wet om een goddelijke wet op te heffen, op te schorten of te veranderen.

Canon 1420
Alle positieve wetten die zijn vastgesteld in overeenstemming met deze kanonnen zijn bij statuten van juridische personen binnen de grenzen van hun vastgestelde bevoegdheid.

Geen geldige positieve wet die is uitgevaardigd in overeenstemming met deze kanonnen mag goddelijk, natuurlijk of oorspronkelijk positief recht creëren of wijzigen.

Canon 1421
Een positieve wet wordt vastgesteld en krijgt kracht wanneer deze wordt afgekondigd in overeenstemming met deze kanonnen.

Canon 1422
Alle positieve wetten kunnen worden gedefinieerd door vier (4) grondslagen, waaronder: Concepten, Principes, Werking en Resultaat, en negentien (19) primaire systemen, waaronder: Kerkelijk recht, Administratief recht, Leven & Ethiek, Voedsel & Drugs, Kennis, Verplichting & Overeenkomst, Eigendom & Erfopvolging, Geld & Handel, Taal, Beschavingen, Entiteiten, Religie, Heilige Teksten, Verdragen, Riten en Gewoonten, Heilige Ambt, Goddelijke Sacramenten en Tijd/Plaatsen.

Canon 1423
Wanneer iemand verwijst naar, schrijft of spreekt over positief recht, betekent dit deze kanonnen en geen andere.

 

Bron: Canons van het positieve recht

 

Canonum De Ius Positivum Pdf
PDF – 2,4 MB 9 downloads