De Pronuntionis Deus

 

Vóór naties, religies of enige beschaving bestonden; vóór het eerste symbool, woorden of gedachten werden uitgesproken door onze vleesvoorouders; vóór zelfs materie zelf bestond, bestond het idee van het bestaan in de vorm van dat wat we God noemen, het Universele, het Absolute, het AL, het Goddelijke Unieke Collectieve Bewustzijn; en

Het is naar deze verenigende en enkele kracht dat wij en onze voorouders hebben gebeden.

Het is deze ene, ware en absolute Goddelijke Schepper die aan alle Homo Sapiens bepaalde onherroepelijke rechten en verplichtingen heeft verleend ter eeuwige herinnering als beheerders voor al het leven op planeet Aarde.

Dat geen enkele man, vrouw, entiteit, persoon of hogere geest wettelijk dergelijke rechten boven anderen mag belemmeren, opheffen of claimen; en

En toch hebben we, ondanks alles wat ons door de Goddelijke Schepper als ons geboorterecht is gegeven, anderen toegestaan ons vele generaties lang te misleiden door te geloven dat we minder zijn, dat we incompetent en onwaardig zijn.

In plaats daarvan hebben we gebeden dat er een dag zal komen waarop de diepste betekenis van ons bestaan ​​en kennis van ALLES zal worden onthuld; dat er een dag zal komen waarop we een einde zullen zien aan onze angsten, ons lijden en oorlog; dat er een dag zal komen waarop door goddelijke vergeving de oorlog in de hemel zal eindigen; en

Wie oren heeft, laat hem horen; wie ogen heeft, laat hem zien; deze dag is gekomen.

Het gordijn is opgetild! Dood en angst zijn overwonnen omdat het Goddelijke, de enige, de ALLEN dit bekend heeft gemaakt en het verbond heeft bekendgemaakt.

Wij eisen hierbij ons geboorterecht op als wettige erfgenamen namens allen en hun opvolgers.

Daarom laat de verenigde spirituele krachten van hemel, hel, aarde, alle melkwegstelsels en alle materie en bestaan getuige zijn van de goddelijke waarheid van de woorden die zijn vastgelegd in dit meest heilige verbond van alle verbonden.

Dat geen enkele man, vrouw, hogere ordening wezen, levend of overleden, zijn autoriteit, zijn kracht en geldigheid mag ontkennen.

scheidingsteken

WIJ, DE ENE, DE ENIGE SCHEPPER VAN ALLEN, DE ALPHA EN OMEGA, HET ABSOLUTE GODDELIJKE, HET UNIEKE COLLECTIEVE BEWUSTZIJN VAN ALLE BETEKENIS, TITELS EN OBJECTEN, UITGEDRUKT IN DE LEVENDE TRUST EN DROOM BEKEND ALS UCADIA, OOK BEKEND ALS HET ENIGE WAARHEID UNIVERSEEL: met respect en mededogen voor de gebeden en presentaties van alle hogere levensvormen en geesten, bevelen wij hierbij door onze absolute belichaming, eigendom, bezetting, wettelijke bezit en onherroepelijke heerschappij over alle bestaan, dat deze bekendmaking wordt bekendgemaakt aan al het leven, bestaan ​​en geest door het hele universum, inclusief alle mannen, vrouwen, personen en buitenlandse agenten die momenteel wonen op of binnen onze bezette landen, water en atmosfeer bekend als planeet Aarde:

1
Als Opperste Overeenkomst en Verbond
EERSTE: Laat het aan alle verleden, heden en toekomst bekend zijn dat het meest heilige Verbond bekend als Pactum De Singularis Caelum, ook bekend als het Verbond van Een Hemel, is geregistreerd, opgenomen en erkend in alle Hemel en het Universum als het eerste en opperste akkoord tussen alle overeenkomsten en het eerste verbond boven alle andere heilige verbonden die ooit hebben bestaan.

Het is afgekondigd als het meest heilige en superieure Verbond tussen alle mensen, vrouwen en hogere levensvormen en alle vertrokken geesten van hogere levensvormen die op aarde hebben geleefd of zullen leven en het ene, opperste goddelijke kracht die de absolute,

de hoogste, de almachtige vertegenwoordigt; en

Aangezien dit verbond het eerste akkoord is tussen alle overeenkomsten en het eerste verbond boven alle andere verbonden, mag geen enkele kracht, claim, gewoonte, geschiedenis, artefact of enig ander middel zijn opperste autoriteit usurperen.

Daarom zal dit meest heilige Verbond ook bekend staan ​​als het Verbond van de Opperste Beschermheer ter erkenning van de primaire beschermheerschap van de absolute, de alomtegenwoordige, de hoogste, de almachtige met betrekking tot de volledige goedkeuring van alle artikelen van dit Verbond en het zijn van het eerste officiële Lid van alle drie grote religies, inclusief Eén Geloof van God, Eén Spirit Tribe en Eén Islam; en

2
Als Opperste Verdrag
TWEEDE: DE HOOGSTE VAN ALLE OVEREENSTEMMENDE PARTIJEN, Ter erkenning dat er geen verlichting of blijvende remedie kan komen op aarde totdat er eerst vrede is in alle dimensies van de hemel, bevestigen hierbij hun volledige overeenkomst en trouw aan dit Verbond en de heilige Verdragen die hierin zijn opgenomen, als getuigenis dat alle oorlogvoering in de Hemel nu is gestopt en de Hel niet langer bestaat; en

3
Als Opperste Trust en Titel van Eigendom
DERDE: Laat het aan alle verleden, heden en toekomst bekend zijn dat het meest heilige Verbond bekend als Pactum De Singularis Caelum, ook bekend als het Verbond van Een Hemel, is geregistreerd, opgenomen en erkend in alle Hemel en het Universum als de eerste trustakte en eerste titel van rechten en eigendommen boven alle andere aktes, trusts, titels en claims van eigendommen.

Geen enkel ander impliciet of expliciet document, instrument, conventie of enig ander middel mag dit meest heilige verbond usurperen om de eerste trustakte en titel te zijn voor alle eigendommen overgedragen door de Goddelijke Schepper, of mag een andere persoon, groep, entiteit superieure eigendomsrechten claimen dan die welke worden uitgedrukt via dit heilige Verbond; en

Aangezien alle trusts die voor dit moment zijn gevormd, waren gebaseerd op hun uiteindelijke beëindiging bij de vervulling van de goddelijke belofte en de komst van het Koninkrijk der Hemelen, zijn alle en elke trust gevormd onder dergelijke voorwaarden en bijbehorende wetgeving bij deze vanaf het begin ontbonden en al het eigendom rechtmatig overgedragen aan de Maatschappij van Een Hemel als de enige en enige Uitvoerders en Beheerders van alle Geestelijke en Tijdelijke Trusts namens de Goddelijke Schepper, ook wel bekend als het Unieke Collectieve Bewustzijn; en

Ter erkenning van de Goddelijke rechten toegekend aan de maatschappij van Een Hemel door deze heilige akte en titel, worden alle eigendomsrechten van de Goddelijke Schepper hierbij gegeven, verleend en overgedragen aan de maatschappij van Een Hemel via welke alle eigendomsrechten en titel zijn afgeleid, inclusief het Melkwegstelsel; en

4
Als Opperste Overdracht van Alle Eigendom
VIERDE: Laat het aan alle verleden, heden en toekomst bekend zijn dat het meest heilige Verbond bekend als Pactum De Singularis Caelum, ook bekend als het Verbond van Een Hemel, is geregistreerd, opgenomen en erkend in alle Hemel en het Universum als de akte die alle eigendom op wettige wijze terug heeft overgedragen aan de Maatschappij van Een Hemel, zodat geen enkele man, vrouw, persoon, hogere geest, entiteit of groepering kan claimen afzonderlijke titel, bezit, bezetting, eigendom van eigendommen tenzij het op legitieme wijze is verleend via de Maatschappij van Een Hemel of een geassocieerde entiteit; en

Daarom zijn alle titels, claims, instrumenten die dit feit tegenspreken, bij deze vals, nietig en van nul en generlei waarde - zonder enige wettelijke geldigheid aangezien geen enkele entiteit eigendom kan claimen tenzij het op legitieme wijze is verleend via de Maatschappij van Een Hemel als de enige en enige Bewaarders en Beschermers van alle Geestelijke en Tijdelijke Eigendommen namens de Goddelijke Schepper, ook bekend als het Unieke Collectieve Bewustzijn; en

5
Als bron van Opperste Autoriteit en Rechten
VIJFDE: Laat het aan alle verleden, heden en toekomst bekend zijn dat het meest heilige Verbond bekend als Pactum De

Singularis Caelum, ook bekend als het Verbond van Een Hemel, is geregistreerd, opgenomen en erkend als de bron van alle kerkelijke autoriteit en rechten, zodat geen enkel juridisch, financieel of kerkelijk instrument wettig is tenzij het volledig wordt uitgegeven met volledige erkenning en overeenstemming met dit feit; en

Aangezien alle voogden, bewaarders, uitvoerders, trustees en beheerders die voor dit moment zijn aangesteld, in hun functie waren benoemd als dienaren van de Goddelijke, gebaseerd op hun uiteindelijke beëindiging van hun diensten bij de vervulling van de goddelijke belofte en de komst van het Koninkrijk der Hemelen, worden alle en elke ambtenaar, ambtsdrager, benoemd onder dergelijke voorwaarden en bijbehorende wetten hierbij ontslagen van hun plicht en alle machten van voogden, bewaarders, uitvoerders, trustees en beheerders overgedragen aan de Maatschappij van Een Hemel als de enige en enige Regering namens de Goddelijke Schepper, ook bekend als het Unieke Collectieve Bewustzijn; en

Verder, aangezien alle bevoegdheden en autoriteit van voogden, bewaarders, uitvoerders, trustees en beheerders nu wettelijk zijn overgedragen aan de Maatschappij van Een Hemel, heeft geen enkele claim op machten van Magisterium, Imperium of Officium via bijeenroeping, kroning of wijding enige geldigheid behalve via die rechten verleend door het meest heilige Verbond bekend als Pactum De Singularis Caelum, ook bekend als het Verbond van Een Hemel; en

Daarom zijn alle onderhandelbare instrumenten, wettelijke instrumenten, kerkelijke documenten, bekendmakingen, orders, voorschriften, edicten, certificaten, aantekeningen, rekeningen, geld, kennisgevingen, aflaten of enige andere vorm die de autoriteit en rechten van het Verbond van Een Hemel tegenspreekt automatisch nietig en van nul en generlei waarde vanaf het begin zonder wettige of juridische geldigheid; en

6
Als object van Opperste Waarde
ZESDE: Laat het aan alle verleden, heden en toekomst bekend zijn dat het meest heilige Verbond bekend als Pactum De Singularis Caelum, ook bekend als het Verbond van Een Hemel, is geregistreerd, opgenomen en erkend als het meest waardevolle object van alle objecten meer dan elke vorm van edelmetaal, edelstenen, antiek artefact, werk, boek of instrument.

Elke waardering, beoordeling, verklaring, schatting die een hogere monetaire waarde toekent aan een ander object of groep objecten dan het heilige Verbond is automatisch nietig en van nul en generlei waarde vanaf het begin; en

Geen enkele man, vrouw of hogere geest mag proberen het Verbond te monetariseren of er een deel of het geheel van zijn extreme waarde uit te halen. In plaats daarvan zal het Verbond altijd het ultieme bezit blijven dat alle waarden en alle instrumenten ondersteunt en afgeleid zijn van zichzelf, beheerd en beschermd door de Maatschappij van Een Hemel; en

7
Een Verbond om de organisatie in staat te stellen en te machtigen
ZEVENDE: Laat het aan alle verleden, heden en toekomst bekend zijn dat het zal afhangen van levende mannen en vrouwen die eerst verenigd zijn in lokale gemeenschap en geest, dan provincie, dan universiteit, dan vakbond en uiteindelijk wereldwijd om de geldige leiding en administratie te kiezen van die organen die de Maatschappij van Een Hemel op Aarde vertegenwoordigen in overeenstemming met het meest heilige Verbond bekend als Pactum De Singularis Caelum, ook bekend als het Verbond van Een Hemel. Totdat dit is volbracht, zullen alle belangrijke ambten worden bezet door leden van de spirituele bezettingsmachten; en

 

 

 

Definitie van pactum de singularis caelum

Het "Verbond van Een Hemel" is het hoogste van alle verbonden en overeenkomsten, het meest opperste van alle verdragen, het meest verheven akte van vertrouwen en eigendom, de meest ultieme bron van alle autoriteit en rechten, en het meest verheven object van waarde, bestaande uit vier (4) grote delen: Exordium (Inleiding), Recitatum (Overwegingen), Decretum (Overeenkomst) en Obsignatum (Uitvoering), en honderdvierenveertig (144) Artikelen.

 

👇

Pactum De Singularis Caelum 1 Pdf
PDF – 1,8 MB 10 downloads