Nu de Jeugdbescherming nogmaals aan mijn deur zijn geweest.✍️

 

Om gezondheidsredenen ben ik genoodzaakt om  dwang tot medewerking en bedreiging met huisvredebreuk, tot een minimum te beperken vanwege mijn hartproblemen.

Ik ben reeds getraumatiseerd en gestigmatiseerd door mijn eigen verleden.

De Jeugdbescherming &Veilig Thuis handelen met voorkennis over mijn verleden en manipuleert en bedreigt mij en Diëgo met uit huis plaatsing.

Ook bestaat het vermoeden dat de bij mijn jeugd direct en indirect betrokkenen worden aangemoedigd melding tegen mij te doen hetgeen hen helpen bij hun dwang tot uithuisplaatsing en beslaglegging op mijn zoon Diëgo, die nog jong volwassen beneficiair iuvenis adultus honoratus van zijn batige geboorte trust is, waar organisatie de Jeugdbescherming & Veilig Thuis via de gemeentelijke BRP inschrijvingen minderjarige "personen" jacht op maakt.

Medewerking door dwang verkregen, is een bedrijfshandeling onder schijn van wettelijk recht.

Diëgo en ik berusten niet in het misbruik van de gemeentelijke BRP inschrijvingen door niet-beneficiaire commercieel-politieke derde partijen als de Jeugdbescherming. 

Onze eventuele deelneming aan een traject van hun BRP exploiterende organisatie is dus géén medewerking maar dwang onder schijn van wettelijk recht.

 

Jeugdbescherming is een Stichting met Bestuursleden / bestuurslid en leden,  waarvan mijn zoon Diëgo en ik zijn moeder, geen lid van zijn,

maar gedwongen worden om tot hun vereniging / stichting te behoren.

 

Het UVRM artikel beschrijft:

 

Artikel 3

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

 

Artikel 4

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

 

Artikel 12

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

 

Artikel 17

  1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
  2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd

 

Artikel 20

  1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
  2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

 

Artikel 30

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

 

Jeugdbescherming Noord vestiging Groningen D-U-N-S® nummer:  41-327-4338

 

By

AHB-Jacquelien 

All Rights Reserved

Jeugdbescherming
PDF – 113,9 KB 117 downloads