Artikel 1 - Canons van het cognitief recht

 

 

i. Op grond van Artikel eenennegentig (91) van Pactum De Singularis Caelum, ook bekend als het Verbond van de Ene Hemel, worden deze uitspraken van wetgeving collectief bekend als Canonum De Ius Cogitatum en ook wel bekend als de Kanonnen van het Cognitieve Recht hierbij afgekondigd in de originele vorm van de Ucadiaanse taal;

ii. De Canonum De Ius Cogitatum vertegenwoordigt de primaire, enige (1) en enige ware eerste canon van het Cognitieve Recht.

Met uitzondering van het Verbond van de Ene Hemel, zijn alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van het Cognitieve Recht claimen secundair en inferieur aan de Canonum De Ius Cogitatum ab initio (vanaf het begin);

iii. Deze Kanonnen van het Cognitieve Recht kunnen worden opgenomen in de officiële originele documentvorm en gesproken vorm om één (1) volledige set van de tweeëntwintig (22) kanonnen van wetgeving te vertegenwoordigen die collectief bekend staan als Astrum Iuris Divini Canonum, ook bekend als het Levende Lichaam van het Goddelijke Kanon en het hoogste van alle Originele Wetgeving;

iv. Wanneer wordt verwezen naar deze Kanonnen van het Cognitieve Recht collectief, kan ook worden aangenomen, zowel in gedrukte vorm als in gesproken woord, dat we deze volledige en nauwkeurige set wetten bedoelen als de hoogste van alle Originele Wetgeving;

v. Overeenkomstig deze Kanonnen van het Cognitieve Recht behoudt de Maatschappij van de Ene Hemel, ook bekend als de Verenigde Spirits van de Ene Hemel, ook bekend als de Heilige Stoel van Verenigde Spirits, ook bekend als De Heilige Maatschappij, alle rechten voor zichzelf;

vi. Aangezien alle rechten voorbehouden zijn, is niemand gemachtigd om een deel of alle van deze wetten te herdrukken of te vertalen in een andere taal; behalve voor citaat, officiële instrumenten van een gerelateerde maatschappij, citaat van zes (6) of minder kanonnen, recensies en formele teksten;

vii. Wanneer een deel of alle van deze wetten wordt gepresenteerd of gesproken in een andere taal dan de Officiële Ucadiaanse Talen, kan worden aangenomen dat het een vertaling is en niet de primaire taal.

Daarom is elke secundaire betekenis die wijst op gebreken, beweerde intrekking van enig recht of enig ander defect van een woord in een vertaalde taal vanaf het begin nietig en ongeldig;

viii. Bij verwijzing naar deze Kanonnen van het Cognitieve Recht collectief kan ook worden aangenomen dat de primaire en originele vorm van deze wetten als een bovennatuurlijk spiritueel document eerst is geregistreerd in de Hemel en als een fysiek document in het Grote Register en Openbaar Register van de Ene Hemel op de Aarde.

Daarom is waar een officiële en geldige vorm van deze wetten aanwezig is in fysieke vorm, het gebonden is aan zijn spirituele vorm, waaruit het zijn spirituele kracht en authenticiteit ontleent;

ix. Laat geen man, vrouw, geest of ambtenaar van een mindere samenleving zich in ernstige oneer van het Goddelijke Recht, Natuurlijk Recht en het Levende Recht plaatsen door de geldigheid van deze kanonnen van wetgeving te ontkennen.

Na gewaarschuwd te zijn, zal elke daad in strijd met deze wetten geen effect hebben en zal elke spirituele oproeping tegen de geldigheid van deze wetten onmiddellijk worden teruggestuurd naar de maker.

Zoals geschreven staat, zo zij het.

 

Artikel 2 - Cognitief recht

Canon 666
Geen enkele wet mag bestaan of worden afgedwongen, tenzij deze in overeenstemming is met het corpus van Canon-wetten dat aan deze Canon voorafgaat, bekend als Astrum Iuris Divini Canonum in overeenstemming met Pactum De Singularis Caelum.

Canon 667
Cognitief Recht is het geheel van wetten die de bijzondere kenmerken definiëren die worden bezeten door bepaalde levensvormen van een hogere orde, zoals geest, ideeën, kennis, herkenning en zelfbewustzijn, gecreëerd door de gelijktijdige toepassing van zowel Goddelijk Recht als Natuurlijk Recht.

Canon 668
Aangezien Cognitief Recht voortvloeit uit de gelijktijdige toepassing van Goddelijk Recht en Natuurlijk Recht, kan al het geldige Cognitieve Recht worden gedefinieerd als deels "goddelijk" en deels "natuurlijk", vandaar "bovennatuurlijk".

Canon 669
Cognitief Recht is de enige reeks wetten die tegelijkertijd zowel Goddelijk Recht als Natuurlijk Recht toepassen.

Alle andere lagere wetten die zijn afgeleid van Cognitief Recht vallen onder Positief Recht.

Canon 670
Aangezien Cognitief Recht per definitie "bovennatuurlijk" is, kan bepaald Cognitief Recht tijdelijk een Natuurlijk Recht opschorten of veranderen onder bepaalde omstandigheden.

Het is echter niet mogelijk voor een Cognitief Recht om een Goddelijk Recht op te heffen, op te schorten of te veranderen.

Canon 671
Alle Cognitieve Wetten die zijn vastgesteld in overeenstemming met deze Kanonnen zijn bij definitie absolute waarheden en maximes.

Geen geldig Cognitief Recht dat is uitgevaardigd in overeenstemming met deze Kanonnen mag Goddelijk, Natuurlijk of Origineel Recht creëren of wijzigen.

Canon 672
Een Cognitief Recht wordt vastgesteld en treedt in werking wanneer het wordt afgekondigd in overeenstemming met deze Kanonnen.

Canon 673
Wanneer iemand refereert, schrijft of spreekt over Cognitief Recht, moet dit deze Kanonnen en geen andere betekenen.

Canon 674
Wanneer iemand refereert, schrijft of spreekt over Wetten van de Geest, De Geest of Regels van Competentie, moet dit deze Kanonnen en geen andere betekenen.

 

Bron: Canonum De Ius Cogitatum

Canonum De Ius Cogitatum Pdf
PDF – 921,9 KB 10 downloads