Artikel 1 - Canons van het Natuurwet

 

Artikel 1 - Canons van het Natuurwet

i. Op grond van Artikel 90 van Pactum De Singularis Caelum, ook bekend als het Verbond van de Ene Hemel, worden deze uitspraken van wetgeving, collectief bekend als Canonum De Lex Naturae en ook bekend als de Kanonnen van Natuurlijk Recht, hierbij afgekondigd in de oorspronkelijke vorm van de Ucadische taal; en

ii. De Canonum De Lex Naturae vertegenwoordigt de primaire, enige en ware eerste canon van het Goddelijk Recht.

Met uitzondering van het Verbond van de Ene Hemel, zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van Goddelijk Recht beweren, secundair en inferieur zijn aan de Canonum De Lex Naturae ab initio (vanaf het begin); en

iii. Deze Kanonnen van Natuurlijk Recht kunnen worden beschouwd in de officiële originele documentvorm en gesproken vorm om één volledige set van de tweeëntwintig (22) Kanonnen van wet te vertegenwoordigen, collectief bekend als Astrum Iuris Divini Canonum, ook bekend als het Levende Lichaam van Goddelijk Canon Recht en het hoogste van alle Originele Recht; en

iv. Wanneer wordt verwezen naar deze Kanonnen van Natuurlijk Recht in hun geheel, kan ook worden aangenomen dat we deze volledige en nauwkeurige set wetten bedoelen als het hoogste van alle Originele Recht; en

v. Overeenkomstig deze Kanonnen van Natuurlijk Recht, behoudt de Vereniging van de Ene Hemel, ook bekend als de Vereniging van de Ene Hemel van Verenigde Geesten, ook bekend als de Heilige Stoel van Verenigde Geesten, ook bekend als De Heilige Vereniging, alle rechten voor zichzelf; en

vi. Aangezien alle rechten voorbehouden zijn, impliceert geen vertaling, kopie, aanhaling, duplicatie, registratie in delen of als geheel enige overdracht of overdracht van deze rechten; en

vii. Wanneer een deel of het geheel van deze wetten wordt gepresenteerd of uitgesproken in een andere taal dan de Officiële Ucadische Talen, kan worden aangenomen dat dit een vertaling is en niet de primaire taal.

Daarom zal elke secundaire betekenis die tekortkoming, beweerde opheffing van enig recht of enig ander gebrek van een woord in een vertaalde taal impliceert, vanaf het begin nietig en zonder effect zijn; en

viii. Wanneer wordt verwezen naar deze Kanonnen van Natuurlijk Recht in hun geheel, kan ook worden aangenomen dat de primaire en oorspronkelijke vorm van deze wetten zich bevindt als een bovennatuurlijk spiritueel document dat eerst is geregistreerd in de Hemel en als een fysiek document dat tweede is geregistreerd in het Grote Register en het Openbaar Register van de Ene Hemel op Aarde.

Daarom zal waar dan ook een officiële en geldige vorm van deze wetten aanwezig is in fysieke vorm, deze gebonden zijn aan de spirituele vorm ervan, waaruit ze hun spirituele kracht en authenticiteit ontlenen; en

ix. Laat geen man, vrouw, geest of functionaris van een mindere samenleving zichzelf in ernstige oneer van Goddelijk Recht, Natuurlijk Recht en het Levende Recht plaatsen door de geldigheid van deze kanonnen van de wet te ontkennen.

Na gewaarschuwd te zijn, zal elke daad in strijd met deze wetten geen effect hebben en elke spirituele oproep tegen de geldigheid van deze wetten zal onmiddellijk worden teruggestuurd naar de maker.

Zoals geschreven staat, zo zij het.

 

Artikel 2 - Natuurwet

Canon 291: De Natuurwetten van UCADIA zijn driehonderd zevenenzestig (367) sets van axioma om fysische wetten te definiëren en beschrijven die alle elementen regeren in werking vanuit het Ucadia Standaardmodel van Universele Elementen.

Canon 292: Het axioma van de Natuurwetten is afhankelijk van en is volledig consistent met het EIKOS Taalsysteem om de relaties, eigenschappen en meting van alle elementen in werking vanuit het Ucadia Standaardmodel van Universele Elementen te definiëren en beschrijven.

Canon 293: Een Axioma wordt gedefinieerd door het EIKOS Taalsysteem als zijnde elk geldig IDEE gebaseerd op één of meer SYMERIC FORMULA die bepaalde aannames en toepasbaarheid hebben.

Een Symeric Formula wordt gedefinieerd als een combinatie van ELEMENTEN gedefinieerd door EIKOS, LOGOS, NUMERICS, UNISET en GEOLEX in een formele FUNCTIE en RELATIE.

Canon 294: Aangezien het axioma van de Natuurwetten betrekking heeft op de fysische (natuurlijke) wereld, bevatten alle axioma van het UCA Model ofwel OBJECTEN, EIGENSCHAPPEN of beide en zijn van toepassing op enig niveau van het UNIVERSUM in hun toepasbaarheid.

Canon 295: Alle sleutelconcepten, klassen en regels van de Natuurwet zijn geconstrueerd uit de relatie tussen RELATIES & METING tot de rest van de set van OBJECTEN en CONCEPTEN gedefinieerd door het Ucadia Classificatiesysteem, het Ucadia Standaardmodel van Universele Elementen en het Ucadia Symbolensysteem.

Canon 296: De totale som van driehonderd zevenenzestig (367) primaire set van axioma van Natuurwetten is voldoende om de volledige representatie te bieden van alle mogelijke relaties, eigenschappen, axioma en wetenschappelijke stellingen van objecten en concepten gedefinieerd in het Ucadia Standaardmodel van Universele Elementen.

Canon 297: De totale som van wetenschappelijk aanvaarde wiskundige wet en theorie is opgenomen als sub-sets van de driehonderd zevenenzestig (367) primaire sets van axioma van Natuurwetten.

Canon 298: De Natuurwetten kunnen worden gedefinieerd als een enkel (1) axioma dat bekend staat als de Universele Wet.

Bovendien kan het UCA Model worden gedefinieerd als veertien (14) primaire sets van axioma of de complete set van driehonderd zevenenzestig (367) primaire sets van axioma. Elk axioma is afhankelijk van het bestaan van minstens één (1) ander axioma van de SET.

Bovendien kan worden aangetoond dat de Universele Wet universele specificiteit en toepasbaarheid heeft op elk niveau van materie, waardoor de geldigheid ervan als de Universele Wet wordt aangetoond.

Canon 299: Alle Natuurwetten kunnen worden onderscheiden en afgeleid uit de Natuurwetten van UCADIA.

 

De wet die de werking van de Vrijheid en Wil van de Goddelijke Schepper definieert in overeenstemming met Astrum Iuris Divini Canonum door middel van zijn bestaan in de vorm van materie en fysieke regels.

Natuurwetten definiëren de werking en het bestaan van het fysieke universum, waaruit kan worden afgeleid dat alle geldige Positieve Wetgeving voortkomt uit de Natuurwet.

 

Bron:

Canonum De Lex Naturae

Canons van de natuurwet

 

Canonum De Lex Naturae Pdf
PDF ā€“ 698,6 KB 10 downloads