Verklaring voorgelezen door de voorzitter van de Hoge Raad van de Kinderen

De IAHB/AHB Beneficiairs zijn geen autonomen en geen soevereinen !.

 

 

๐•Œ๐•š๐•ฅ๐•ซ๐•–๐•Ÿ๐••๐•š๐•Ÿ๐•˜ โ„•๐•š๐•–๐•ฆ๐•จ๐•ค๐•ฆ๐•ฆ๐•ฃ

๐Ÿน ๐š๐šŽ๐šŒ๐šŽ๐š–๐š‹๐šŽ๐š› ๐Ÿธ๐Ÿถ๐Ÿธ๐Ÿน

 

 

โž๐—š๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒ ๐˜‡๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐—ผ๐—บ ๐—ฑ๐—ผ๐—ฐ๐˜‚๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ ๐—ธ๐˜„๐—ฒ๐˜๐˜€๐—ฏ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ฒ๐—ป ๐—บ๐—ถ๐˜€๐—น๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ปโž

๐•Œ๐•š๐•ฅ๐•ซ๐•–๐•Ÿ๐••๐•š๐•Ÿ๐•˜ โ„•๐•š๐•–๐•ฆ๐•จ๐•ค๐•ฆ๐•ฆ๐•ฃ ๐Ÿน ๐š๐šŽ๐šŒ๐šŽ๐š–๐š‹๐šŽ๐š› ๐Ÿธ๐Ÿถ๐Ÿธ๐Ÿน

Verklaring voorgelezen door de voorzitter van de Hoge Raad van de Kinderen naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur in gesprek met de President van de Hoge Raad der Nederlanden: Prof Mr. Drs. G (Dineke) de Groot

 

Update 3 december 2023 23:22  Gesprek in Nieuwsuur

Verklaring naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur met daarin een gesprek met Prof Mr Drs G (Dineke) de Groot, President van de Hoge Raad der Nederlanden.

 

1-De documenten die de Hoge Raad der Nederlanden sinds de Corona crisis, in grote getalen heeft ontvangen en/of nog steeds ontvangt, betreffen het Exoneratie Arrest (ten behoeve van het stuiten van de onderlinge exoneraties ofwel: onderlinge overeenkomsten met betrekking tot de uitzondering van aansprakelijkheid tussen de injectie fabrikanten en overige economische belanghebbenden zoals de Staat) en de hoeveelheid verzonden documenten is het gevolg van de algemene afschuw over de economische belangenverstrengeling tussen de injectie fabrikanten en de politieke medische dwang alsmede de levelmarketing woekerhandel in telegramgroepen en tijdens massale bijeenkomsten, door onbevoegde derden die de documenten misbruiken en clandestien zonder toestemming distribueren en/of naar believen inhoudelijk van richting veranderen. 

 

2-De derde partijen hebben ervoor gezorgd dat vrijwel niemand zich tot de Hoge Raad van de Kinderen wendt door te verspreiden dat ik niet-transgender ben.

 

3-Omdat ik als niet-transgender wordt uitgesloten door al deze woekerhandelende (New Age) derden die zelf wel transgender zijn, wordt alle informatie over de bedoeling van de documenten van de Hoge Raad van de Kinderen even massaal genegeerd als de massale bijeenkomsten die worden georganiseerd.

 

4-Wegens de enorme minachting en grofheid die ten aanzien van de Hoge Raad van de Kinderen als niet-transgender rechtspersoon,  aan de dag wordt gelegd was het onmogelijk om de schadelijke effecten van woekerhandel te voorkomen.

 

5-De bijeenkomsten die buiten medeweten van de niet-transgender Hoge Raad van de Kinderen worden georganiseerd, trekken enerzijds kwetsbare mensen aan en anderzijds succesvolle ondernemers die tijdens de politiek georganiseerde Corona crisis, niet alleen naasten hebben verloren maar ook hun ondernemingen zelf, die gedwongen gesloten moesten blijven.

 

6-Omdat het onderliggend lijden dramatisch is mogen dit soort bijeenkomsten niet worden georganiseerd en zijn de documenten strikt particulier en individueel bedoeld voor zelfstudie, reflectie en voor particulier vertrouwelijke bespreking met de ontvanger.

 

7-De ontvanger heeft echter uitdrukkelijk niet voor vertrouwelijke bespreking en deskundigheid gekozen maar voor stigmatisering van de individuele verzender met behulp van vooringenomen manipulatieve, denigrerende en zeer intimiderende uitzendingen en publicaties met behulp van de massa media.

 

8-De documenten die de clandestien exploiterende derde partijen distribueren, zijn vermengd met allerlei binnenlandse en buitenlandse procedures betreffende het stuiten van het presumptieve Romeinse rechtssysteem waarin alleen de advocatuur zelf ontvankelijk is en gehoord wordt daarnaast is de vestiging van de individuele levende competentie in de Hugo Grotius gerechtshoven, niet ontvankelijk. Voor de gerechtsgebouwen en in de publieke ruimte, staan tal van zeer opmerkelijke kunstwerken die de niet-ontvankelijkheid van de levend competente inwoner duidelijk illustreren. Het lost niets op om de inwoners te vernederen en via de massa media te beledigen terwijl zij de boodschappen van de kunstwerken in de publieke ruimte volledig doorgronden en verstaan. 

 

9-Rechtzaken zijn op de dode legale entiteit (geschreven in uitsluitend hoofdletters zoals te doen gebruikelijk op grafstenen) gevestigd, welke wij kennen als de gemeentelijke inschrijving Basis Registratie Personen (BRP), in België bekend als Basis Registratie Natuurlijke Personen (BRNP).

 

10-Er zijn emoverende redenen, waaronder het onvermelde transgender incognito van de ouders in het geboorte'bewijs' welke naar de gemeentelijke BRP inschrijving herleidbaar is en het niet willen meewerken aan zijn of haar eigen veroordeling door identiteitsfraude en de presumptie van de vermeend incompetente minderjarige, waarom volwassen competente inwoners zich niet-onvoorwaardelijk met de gemeentelijke BRP voor een rechter zouden willen identificeren.

 

11-Ook het feit dat alle hoogwaardigheidsbekleders en politici transgender zijn als lid van de politieke loges van het monopolie der klassieke Vrijmetselarij en van de klassieke Ridderorden, alsook dat het openbaar bestuur uitsluitend toegankelijk is voor transgender beambten, bestuurders en gezagsdragers, is rechtsstatelijk inmiddels een bijzonder groot probleem.

 

12-Nogmaals: de Hoge Raad van de Kinderen is door transgender exploitanten, op discriminerende toon als niet-transgender rechtspersoon te boek gesteld en in de zoekmachines van internet als onbetrouwbaar, ongewenst en oplichting geframed en dit heeft een disrespect veroorzaakt welke bepaald niet zonder gevaren is.

 

13-De groepsvorming heeft geleidt tot broei, overmoed en onstuitbare grofheid, minachting en hoon jegens de Hoge Raad van de Kinderen.

 

14-Er is met ons gestolen werk een imitatie Hoge Raad ('van de levende Mensen kinderen') opgericht door transgender bestuursleden die in tegenstelling tot de Hoge Raad van de Kinderen, in geen enkele krant worden genoemd, gelasterd en beschimpt immers de gehele massa media is uitsluitend transgender.

 

15-Onze auteursrechten, merkbewaking en oprichtingsakte worden door deze imitatie Hoge Raad als 'niet bestaand' gediskwalificeerd en respect  is 'niet nodig' want niet-transgender alsook krijgen transgender exploiterende derde partijen van deze imitatie Hoge Raad alle medewerking om de massaliteit van de misinformatie en misleiding van kwetsbare transgender mensen tijdens hun bijeenkomsten steeds verder uit te breiden, voor rekening en ten koste van de niet-transgender Hoge Raad van de Kinderen als zondebok.

 

16-Degenen die de bijeenkomsten bijwonen beginnen veelal zelf ook weer een woekerhandel praktijk onder kwetsbare mensen uit hun eigen netwerken, besloten social media communities en telegramgroepen ofwel; dark net.

 

17-De enige oplossing voor dit werkelijk monumentale probleem zou zijn dat Zijne Majesteit Koning Willem Alexander de rechtsstaat redt door niet alleen de transgender realiteit met regenboog vlaggen te huldigen maar ook de niet-transgender realiteit tot de rechtsstatelijke meritocratie Nederland toe te laten en de onderlinge acceptatie van transgender en niet-transgender inwoners van zowel autochtone als allochtone geboorte en afkomst, te bevorderen.

 

18-Hoge Raad van de Kinderen beijvert zich om de individuele rechten en individuele private leefsfeer te beschermen tegen familiale, rechtspersoonlijke, publieke en/of privaatrechtelijke, bestuurlijk, commercieel-politiek georganiseerde uitsluiting, (medische) dwang, armoedeval en onteigening van zowel transgender EGI Beneficiairs AHB als niet-transgender EGI Beneficiairs AHB.

 

19-Discriminatie is niet hetzelfde als niet-bestaan, het is juist een inspanning om het bestaande met behulp van massa media propaganda als niet bestaand en niet waardig voor te stellen, waarop de Tweede Wereldoorlog is gebaseerd.

 

 

 

Vincent Zegel

Hoge Raad van de Kinderen

Ordinaal Definitor AHB

https://hogeraadvandekinderen.nl