We vertrouwen op woorden.

We hebben enorm veel vertrouwen in woorden, dat ze bedoelen en klinken zoals bedoeld, om in deze wereld te kunnen leven.

We "vertrouwen" op woorden met behulp van woorden zoals "vertrouwen" (uit het 12e-eeuwse Latijn trausti = "een goedgekeurde overeenkomst, akte, eed of alliantie als onderwerp van de kerk") De beweerde oorsprong uit het Oudnoords is opzettelijk misleidend.

Is dit wat je bedoelt wanneer je het woord "vertrouwen" gebruikt, schrijft en spreekt?

Heb je ingestemd met een eed of alliantie als onderwerp van de Romeinse Cultus gezeteld op de Vaticaanse Heuvel?

Misschien wel, misschien niet.

Maar de meeste mensen zouden nooit van deze oorspronkelijke en primaire betekenis hebben gehoord, de ware bedoelde betekenis van het geconstrueerde woord.

Waarom is de eerste betekenis van een woord hoe dan ook belangrijk?

We leren dat woorden pinnen zijn waar ideeën aan worden bevestigd, slechts gereedschappen om betekenis over te brengen, zonder echt enige "grote en mystieke kracht" te hebben.

Toch is deze doelbewuste verwarrende leerstelling in directe tegenspraak met de aard van woorden en hun vocale uitspraak door de geschiedenis heen.

Woorden zijn machtig, speciale woorden hebben speciale kracht.

Het oude geloof in de magische kracht van woorden
Zo dachten de Egyptenaren, de Sumeriërs, de Feniciërs, de Grieken, de Romeinen en alle oude beschavingen die nieuwe vormen van schrijven creëerden, dat woorden zelf magisch waren, en de ware betekenis van een woord en zijn oorsprong kennen, was echte macht in handen hebben.

De oorsprong van woorden en macht
Het is één ding om de voorrang van de geschiedenis te vergeten dat de ware betekenis van een woord macht is, het is een ander ding om te vergeten dat alle taal, alle taal gecreëerd door mannen en vrouwen, een enkel oorsprongspunt heeft, een architect.
Er zijn specifieke punten en individuen in de geschiedenis die uitblonken in het creëren van nieuwe woorden en betekenissen met toen lange periodes van gebruik, of uiteindelijke neergang.

Waarom zijn de ware oorspronkelijke betekenis van zoveel woorden verborgen?
Dus waarom is de oorspronkelijke betekenis van "vertrouwen" verborgen?

Hoe komt het dat de oorspronkelijke betekenis van zoveel woorden die we als vanzelfsprekend beschouwen -- bijvoorbeeld begrijpen betekent "Onder het gezag van de Kerk (Romeinse Cultus)" ook opzettelijk verborgen zijn?

Het antwoord is eenvoudig, "zij" willen niet dat je de ware aard en betekenis van de woorden kent die je elke dag gebruikt zonder ooit te twijfelen aan wat je eigenlijk zegt onder "hun" systeem van "persoon", "claim", "deposito" tot zelfs het woord "wet" zelf.

Het catch-22 van moderne wetgeving en de betekenis van sleutelwoorden
Een klassiek voorbeeld van waarom dit systeem van opzettelijk verbergen van betekenis van kracht is, heeft betrekking op de praktische werking van lokale, nationale en internationale wetgeving.

Veel slimme mensen die rechten hebben gestudeerd, identificeren al snel sleutelwoorden die belangrijke macht hebben binnen het juridische systeem - REGINA betekent "De Kroon" is een dergelijk voorbeeld.

Maar tenzij een individu aan de rechtbank kan aantonen dat hij begrijpt en precedenten kent van de gebruikte juridische termen, is de kennis van belangrijke juridische termen en oude juridische uitdrukkingen van weinig nut.

Maar wanneer een individu in staat is om een echt begrip van woorden binnen een rechtbank te tonen, is het mogelijk om de macht bijna onmiddellijk enigszins naar je voordeel te verschuiven.

Het doel van deze lexica
Het doel van deze lexica is daarom om inzicht te bieden in een aantal belangrijke juridische woorden van macht en controle die worden gebruikt door moderne regeringen die trouw zweren aan het huidige juridische systeem van de Heilige Stoel, het "gewoonterecht" dat zijn web door bijna elke natie op aarde weeft.

Door de oorspronkelijke betekenis en bedoeling van deze woorden te begrijpen, wordt gehoopt dat u beter de implicaties zult begrijpen van veel van de documenten en acties waarvan u dagelijks uitgaat.

 

Maar wanneer een persoon in staat is om binnen een rechtbank een echt begrip van woorden aan te tonen, dan is het mogelijk om de macht vrijwel onmiddellijk tot op zekere hoogte in uw voordeel te verschuiven.

De bedoeling van deze lexica

De bedoeling van dit lexica is daarom om inzicht te geven in enkele van de belangrijke juridische woorden van macht en controle die worden gebruikt door moderne regeringen die een alliantie beloven met het huidige rechtssysteem van de Heilige Stoel, het "gewoonterecht" dat zijn web door bijna elke natie op aarde rijgt.

Door de oorspronkelijke betekenis en intentie van deze woorden te begrijpen, is het te hopen dat u de implicaties van veel van de documenten en acties die u dagelijks als vanzelfsprekend beschouwt, beter zult begrijpen.

 

Bron: Lexica Dei Divinus