Bank Corruptie !

 

 

De banken lenen u geen geld zodra u een bank binnen stapt.

Nee !

De banken lenen u geld zodra u de bank uitstapt.

 

 

U HEEFT UW LENING GEFINANCIERD

 

Alle schulden komen uiteindelijk terecht bij de mensen en bij toekomstige generaties. 

Wanneer banken "te groot zijn om te falen", worden ze gered door overheden die verdere schulden opleggen aan de mensen.

Wanneer overheden een schuldencrisis hebben, bedenken ze meer manieren om de mensen te belasten. 

Dit komt omdat de mensen het "krediet van de natie" zijn.

 

Wanneer een bank krediet verstrekt, voor een creditcard of een hypotheek, is het jouw krediet, niet dat van hen. 

Banken lenen niet de deposito's van hun klanten, of hun bankreserves. 

In plaats daarvan registreren ze jouw krediet als een bankschuld aan de privékant van de balans (die verborgen is), en als een bankschuld aan de publieke kant van de balans (die zichtbaar is). 

Net als de maffia hebben banken twee sets boeken.

 

Een veelvoorkomend misverstand, onderwezen in sommige economieboeken, is dat commerciële banken functioneren als "tussenpersonen", die de deposito's van hun klanten uitlenen telkens wanneer de bank een "lening" verstrekt. 

Deze misleiding is blootgelegd door geldhervormers die pleiten voor het uitgeven van soeverein geld, ondersteund door overvloedig bewijs, en uiteindelijk bevestigd door de beheerders van de Bank of England in hun eerste kwartaalbulletin van 2014:

 

"Wanneer een bank een lening verstrekt, creëert het tegelijkertijd een overeenkomstig deposito op de bankrekening van de lener, waardoor er nieuw geld wordt gecreëerd." - Bank of England, Kwartaalbulletin, 2014, Q1

 

Door dit directe proces van geldcreatie wordt wel gezegd dat banken geld "uit het niets" creëren. 

Maar bankkrediet heeft waarde in de echte economie, dus waar komt die waarde vandaan?

 

Er is maar één ding wat de leidinggevende van een commerciële bank wil van een klant - hun handtekening.

 

De handtekening van de klant op een "promesse" is wat het "krediet" creëert door "commerciële energie" te verschaffen. 

De bank geeft de "lening" in "ruil" voor de waardevolle "promesse" van de klant. 

De "promesse" vertegenwoordigt de "commerciële energie" van een levende man of vrouw, wat een "actief" is voor de bank, en voor de markt.

 

Een "promesse" is een "actief" gecreëerd door een "man/vrouw", en dit "actief" kan worden verkocht en verhandeld.

 

"Wat ze doen wanneer ze leningen verstrekken, is promesses accepteren in ruil voor credits."

 

 

Jouw "promesse" is eigenlijk een "effect gekocht door de bank", dat vervolgens een "te betalen rekening" heeft waarvan het doet alsof het een "lening" is.

Jij bent de "crediteur".

De bank is de "debiteur".

 

Als "crediteur" heb je een "effect uitgegeven".

 

Waarom heeft jouw "promesse" waarde in de echte economie?

 

Alle geld vertegenwoordigt uiteindelijk "menselijke energie" als arbeid en ideeën, ondersteund door de Natuur. 

In essentie is geld "energie" die "circuleert" als "valuta", die "geladen" en "ontladen" wordt. 

In jouw levensbloed belichaamd, heeft jouw "energie" "volume", "liquiditeit", "snelheid", en het "stroomt" tussen "banken", waarbij "deposito's" en "opnames" worden gemaakt. 

Jouw "krediet" komt voort uit jouw inherente "productieve capaciteit" die alleen beperkt wordt door jouw levende energie, jouw kennis, en door de Natuur. 

Daarom kun je jouw "krediet" "beloven" op basis van jouw "productieve capaciteit", en andere mensen kunnen "vertrouwen" hebben in jouw "promesse", die op de markt kan worden verkocht. 

Jij bent de "initiator" van jouw "krediet", en de levende "hoofdcrediteur".

 

Elk ruilmiddel, dat de stroom van productieve energie tussen mensen mogelijk maakt, kan functioneren als geld. 

Er is geen noodzaak voor geld om intrinsieke waarde te hebben omdat het eenvoudigweg een "energiemunt" is.

 

Geld is een gemeenschapsuitvinding die handel mogelijk maakt buiten directe ruilhandel. 

 De "nuttigheid" van geld wordt behouden wanneer het wordt gecreëerd met een beperkte voorraad.

 

Historisch gezien is de geldvoorraad beperkt door een "bimetallische standaard" te gebruiken waarbij de monetaire eenheid wordt gedefinieerd als equivalent aan een bepaalde hoeveelheid goud of zilver. 

Helaas heeft degene die dergelijk commodity geld controleert buitengewone economische en politieke macht.

 

De corruptie van het ruilmiddel door verhandeling, en door particuliere uitgifte als rente-dragende schuld, heeft de krediet (commerciële energie) van de mensen gekaapt. 

De internationale bankiers hebben de soevereine macht van de staat om geld uit te geven vastgelegd, en bij faillissement hebben ze een schuldgeldsysteem geïnstalleerd waarbij juridische "persoon" NAAM Trusts worden gebruikt als "borg". 

Het Geboortebewijs is een "obligatie" uitgegeven op naam van een Estate Trust. 

Wanneer een levende man of vrouw onwetend in "aansluiting" handelt op een Trust die lijkt op hun wettelijke naam, nemen zij de verplichtingen van de Trust op zich als een Trustee, of een "accommodatiepartij". 

In het schuldgeldsysteem zijn de internationale bankiers letterlijk parasitaire beheerders geworden van het krediet van de mensen, door het vermeende "leen" "contract" te hebben geënsceneerd.

 

 

Alle mensen worden geboren met energie als bron van "productieve capaciteit" en zijn bij default crediteuren.

Daarentegen worden alle juridische "persoon" ficties gecreëerd zonder enige inherente "productieve capaciteit" en zijn bij default debiteuren.

 

Iedere man of vrouw die handelt in "aansluiting" bij een juridische "persoon" NAAM geeft hun waardevolle "energie" over in "handel" als een juridische onbekwame, waardoor ze hun eigen schuldbinding financieren.

 

Banken kunnen "lenen" tegen rente zolang mensen, en regeringen namens de mensen, bereid zijn om "te lenen".

 

Wanneer je naar een bank gaat voor een "lening", neem je jouw krediet in de vorm van jouw "belofte tot betalen", blijkt uit jouw handtekening.

 

Op het vermeende "leen" contract, verplaatst jouw handtekening jouw "intellectuele eigendom" naar de bank, zodat het biljet gesecuritiseerd en gehypothekeerd kan worden op de markt. Jouw eigendom omvat jouw "volmacht" die ook wordt overgedragen, waardoor de bank toegang krijgt tot, en handelt op, de Geboortebewijs Obligatie uitgegeven toen je werd geboren.

De Geboortebewijs Obligatie wordt uitgegeven op naam van een Estate Trust.

 

Een levende man of vrouw is een Grantor/Beneficiary/Heir/Agent/Executor van de NAAM Estate Trust.

Maar wanneer ze hun "volmacht" overgeven verliezen ze hun levende status, worden aansprakelijk als Trustee/Debiteur voor de NAAM Estate Trust, die "borg" is voor de corporate "Nationale Schuld".

De bank kan nu toegang krijgen tot de Geboortebewijs Obligatie.

Niemand "tekent" voor de bank omdat het een Trust-overeenkomst is, geen contract.

Je komt binnen als een Crediteur, en gaat naar buiten als een Debiteur.

 

Banken gebruiken geen algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (GAAP), het standaard raamwerk van richtlijnen voor financiële boekhouding. In plaats daarvan gebruiken banken een dubbelboekhoudsysteem dat zowel crediteuren activa als debiteuren passiva boekt.

 

Als we naar beide zijden van de balans kijken, zien we dat mannen en vrouwen crediteuren zijn, geen debiteuren.

Dat klopt, wij lenen de bank ons krediet, en zij vermenigvuldigen het op verschillende manieren.

Banken "verstrekken krediet", maar het is jouw krediet dat wordt uitgebreid ten behoeve van hen.

Je wordt alleen de zijde van de balans getoond die jou registreert als debiteur, terwijl de zijde van de balans die jou registreert als crediteur verborgen is.

De bankierselite die het systeem heeft ontworpen wilde niet dat je dat wist.

 

Aan de kant van de activa van de bank van de balans, publiekelijk zichtbaar, met openstaande rekeningen, ben jij de debiteur en de bank de crediteur, terwijl aan de kant van de passiva van de bank van de balans, privé verborgen, met openstaande rekeningen, jij de crediteur bent en de bank de debiteur.

 

Nu weet je waarom alle schulden uiteindelijk bij de mensen terechtkomen - je bent een "crediteur", maar alleen als je leeft in jouw "privaat capaciteit" als een man of vrouw.

 

 

"Banken worden beschouwd als tussenpersonen, maar dat is niet echt wat er gebeurt. ...Banken lenen geen geld. ...ze zijn in de business van het kopen van effecten, dat is het. 

Hier is het leencontract, de aanbiedingsbrief, en jij ondertekent, volgens de wet is het heel duidelijk, je hebt een effect uitgegeven, namelijk een Promesse, en de bank gaat dat kopen. ...

De bank koopt mijn Promesse, maar hoe krijg ik mijn geld? 

De bank zal zeggen dat je het 'vindt' op je rekening bij ons, dat zal technisch gezien correct zijn; als ze zeggen dat ze het 'overmaken' naar je rekening, dan is dat fout, want er wordt helemaal geen geld overgemaakt. ...

Nu is de bank je ook geld verschuldigd, en haar registratie van wat ze je verschuldigd is, is wat jij denkt te krijgen als geld. 

En dat is alles wat het is. 

Zo creëren de banken de geldhoeveelheid. ...ze herformuleren simpelweg - iets incorrect in boekhoudkundige termen, wat een schuld is die voortvloeit uit het 'leen' contract door jouw Promesse te kopen.

 

bron: Prof. Richard Werner video, citaat uit tweede deel:
https://renegadeinc.com/the-finance-curse-2/

bron:  Living in the Private