Motu Proprio in effect sinds 1 juli 2013

 

𝙱𝚎𝚝𝚛𝚎𝚏𝚝 𝚂𝚝𝚊𝚊𝚝𝚜𝚌𝚘𝚞𝚛𝚊𝚗𝚝 𝙽𝚛.𝟸𝟾 𝟼 𝚓𝚊𝚗. 𝟸𝟶𝟸𝟶

Besluit tot intrekking van de Regeling afleggen eed of belofte rijksambtenaren Rechtspraak en de Regeling overeenkomstige toepassing rechtspositionele regelingen, 11 december 2019.

#AIVD Woensdag Editie 23 aug. 2023 12:20

1- De rechtspositie van ambtenaren is zoveel mogelijk gelijk gesteld aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst.

2- Daarnaast zijn de overheden en banken zelf allemaal onder rechtstreeks gezag van de onder God gestelde Koning gesteld en dus niet meer een KvK geregistreerde zelfstandige, seculiere handelsonderneming vestiging (want digitaal).

3- Uitvoering Motu Proprio 2013 van de Paus (oprichter van alle trusts) is in volle gang.

4- Martial Law betekent: onder gezag van de Paus (Jezuieten) en dus niet onder gezag van 'gekozen' politici.

5- Koning Willem Alexander heeft van de Generale Overste van de Jezuieten, de bevelhebbersstaf ontvangen. https://www.jezuieten.org/.../bevelhebbersstaf-willem.../

6- De Jezuieten noemen het: Baton van Willem van Oranje.

7- Dit is de implementatie van de wereldwijde Sacerdotale Monarchie van de Nieuwe (eigenlijk: Oude) Wereld Orde, onder leiding van de, onder gezag van God gestelde, Koning ( 1 Samuel Willem Alexander.

8- De implementatie van de Nieuwe Wereld Orde ook wel Byzantium genoemd, is het gevolg van de overwinning van de vermeende verliezer van de Tweede Wereldoorlog.

9- Dat wil niet persé zeggen dat het assertieve oudejaarsconference sfeertje rond Koning Willem Alexander nu gelijk definitief ten einde is.

10- In het algemeen moet echter wel worden opgemerkt, dat aan de assertieve gezelligheid die lankmoedig geduld en gevoed werd (zodat we afgelopen decennia massaal niet meer op de meesters hebben gelet) uitgerekend door Basis Registratie vermeende incompetente minderjarige Personen zich identificerend met de BRP Minor inschrijving, géén rechten kunnen worden ontleend.

11- Vrijheid is niet vanzelfsprekend, staat er nadrukkelijk te lezen op het monument op de Dam en de klassieke BRP Minor verzorgingsstaat (voor vermeend incompetente minderjarige Personen) wordt in hoog tempo afgebouwd, luidde het meteen al in de eerste Troonrede van Koning Willem Alexander, 17 september 2013.

12- Achterliggende gedachte is: niet nodig.

13- Bijvoorbeeld: pensioenen zijn niet nodig omdat alle geboortegeregistreerde en BRP ingeschreven inwoners van het grondgebied, hun leven lang (van de wieg tot het graf) als incompetente minderjarige Personen worden beschouwd en bejegend.

14- Daarentegen is de Enige Erfgenaam niet gehouden politiek te zijn.

15- De niet-politieke Enige Erfgenaam is, in de niet-seculiere sacerdotale (dus bepaald niet: politiek 'constitutionele ceremoniële') vermeende 'lintje knip' monarchie, uiteraard niet autonoom en/of soeverein.

Dat wil zeggen: de sterke arm en de verborgen hand staan niet aan úw kant, dat zult u toch begrijpen.

16- De Enige Erfgenaam is echter wèl, onder gezag van God gesteld Beneficiair AHB al staat de sterke arm niet aan de kant van de kinderen van de Eeuwige God tegen Wie ene Lucifer, nogal potsierlijk, zijn #augmented_reality oorlogscontinuum heeft ingesteld.

17- Lasteringen in de luciferische massa media zijn ook: niet nodig.

De Beneficiairs AHB zijn namelijk niet belastingplichtig met betrekking tot begunstiging uit de originele hoofdsom welke in iedere geboortetrust is ondergebracht en waarvoor politiek beheer géén vereiste is en al helemaal niet nu de Beneficiair AHB sinds 2018 kenbaar heeft gemaakt, niet-politiek en niet: vermeend incompetent minderjarig maar geattesteerd competent meerderjarig te zijn.

 

Tekst

By

Vincent Zegel Adultus Honoratus Benefiair AHB

Principal Suveran d'œuvre AHB

All rights reserved


Papa Francesco Motu Proprio 20130711 Organi Giudiziari 1
PDF – 108,4 KB 121 downloads