Al snel krijgen je ouders te horen dat je "ingeschreven" "moet" worden.

Zij zijn niet wettelijk verplicht, maar de Staat houdt daaraan om redenen die niet bekend zijn gemaakt.

Volgens het kerkelijk recht kan een nalatenschap alleen door een man in bewaring worden gehouden.

Maar je moeder werd gevraagd naar haar meisjesnaam, die "moederschap" inhoudt. 

Het is legitiem of natuurlijk.

De eerste is de toestand van de moeder die wettige kinderen heeft gebaard, terwijl de tweede de toestand is van haar die onwettige kinderen heeft gebaard.

Moederschap is altijd zeker, terwijl het vaderschap slechts wordt verondersteld.

Daarom zijn alle natuurlijk geboren kinderen onwettig (bastaarden) met een onzeker vaderschap,

omdat ze geen vaderlijke houder van hun landgoed hebben.

Bij de registratie maakt een "informant" (onbewust) een beschuldiging over uw onwettigheid.

Een persoon die een ander informeert of de voorkeur geeft aan een beschuldiging. 

De Status of Children Act 1969, 2. zegt: "Voor de toepassing van deze wet omvat het huwelijk ook een nietig huwelijk".

Je bent dus juridisch een zonder rechten.

Beschouwd als nullius filius, heeft een bastaard geen erfelijk bloed in zich, en daarom kan er geen staat op hem afkomen. 

Bovendien wordt uw "voornaam" (Titel) geregistreerd in de kolom "doodgeboren".

[Een doodgeboren kind is een ... niet in staat om te leven ... Als ze in feite niet zo lang overleven dat ze dit rechtsvermoeden kunnen weerleggen, kunnen ze niet erven.

De staat kan nu legaal uw nalatenschap claimen, waardoor u een "Ward of the State" wordt in een "estates for life" Foreign Situs Trust. De van rechtswege ontstane nalatenschappen voor het leven zijn ... Gezamenlijk. ...

De nalatenschap voor het leven is enigszins vergelijkbaar met het vruchtgebruik van het burgerlijk recht. 

(voeging) is vergelijkbaar met "vruchtgebruik" (recht om inkomsten te ontlenen aan vermogen van een ander).

Het Record of Live Birth wordt gebruikt om een Birth Certificate Bond uit te geven, waarin wordt verklaard dat een eigendom "Titel" is geregistreerd als een Zekerheid.

Het is als een magazijnbon voor de baby, de geleverde goederen.

Een entrepotontvangstbewijs, dat als een eigendomsdocument wordt beschouwd, kan een verhandelbaar instrument zijn dat wordt gebruikt voor financiering met inventaris als zekerheid.

Tegelijkertijd zijn uw "voornaam" en achternaam geregistreerd als handelsnaam.

Alleen bedrijven hebben een "achternaam".

Een kunstmatige rechtspersoon is door de Staat uitgevaardigd als franchisekind van de moedermaatschappij.

De obligatie wordt verkocht aan de Wereldbank (Bank voor Internationale Betalingen, opgericht in 1931 door het Vaticaan) als Settlor van de Trust.

Uw waarde voor de samenleving wordt berekend aan de hand van actuariële tabellen.

Uw obligatie wordt een geregistreerd effect, dat de Schatkist gebruikt als zekerheid voor schatkistpapier zoals schatkistobligaties, bankbiljetten en wissels.

Dus je hebt geld verdiend.

Hoewel de staat de baby in beslag kan nemen als een "afdeling van de staat" als de "investering" van de staat wordt bedreigd,

wordt de grootste waarde ervan gerealiseerd door de "volwassen" werkende volwassene.

 Kortom, u kunt meerderjarig worden door uw eigen volmacht te verklaren vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Maar als ze je op de een of andere manier kunnen "doden", nogmaals, juridisch gezien, kunnen ze doorgaan met het houden van je "overleden landgoed"-titels: onroerend eigendom (land), persoonlijk eigendom (leven) en spiritueel eigendom (ziel).

Wanneer u de volledige wettelijke leeftijd bereikt onder de jurisdictie van de Admiralty Maritime, wat het "Zeerecht" is, komt u in aanmerking om uw nalatenschap te "registreren" als een "schip" dat vaart op de "zee van handel" met u als kapitein (de heer / mevrouw / mevrouw).

Uw "vaartuig" zal een juridische "persoon" NAAM hebben, zoals MR JOHN DOE, en als kapitein bent u de aansprakelijke "eigenaar", terwijl de staat de "billijke titel" (begunstigde) als griffier behoudt.

U zult waarschijnlijk "vrijwillig" uw nalatenschap verbeurd verklaren.

U kunt gaan werken en zich inschrijven als "belastingplichtige", of u kunt zich inschrijven als "kiezer" in een stemregister.

Als je besluit je niet in te schrijven, ben je "naar zee gegaan", en als je zeven jaar vermist bent, word je wettelijk dood verklaard. Hetzelfde proces wordt toegepast op schepen en zeelieden die op zee verloren zijn gegaan.

Om gerechtelijke procedures te voorkomen, verklaarde de Cestui Que Vie Act 1666 eenvoudigweg dat iedereen dood is na een afwezigheid van zeven jaar, tenzij ze terugkeren om hun landgoed op te eisen.

Na zeven jaar bent u "overleden" zonder testament "Intestate", dus wordt er iemand aangesteld om uw Estate/Trust te beheren.

De Public Trust dient een aanvraag in bij de familie-recht-bank om uw nalatenschap te beheren op grond van de 'Protection of Personal and Property Rights Act 1988, artikel 11.

Verzoek om een bevel tot beheer van goederen".

Onder de eerste Trust die door uw moeder is opgericht, bent u de "Holder in Due Course/Houder ter Goede Trouw" van uw nalatenschap en een toekomstige schuldeiser.

Als private man/vrouw bent u de begunstigde/executeur van uw Trust, en alle eedgebonden functionarissen zijn uw openbare beheerders.

Maar onder de nieuwe Foreign Situs Trust krijgt de staat de "billijke titel" (begunstigde) van uw nalatenschap,

terwijl de rechtspersoon de "wettelijke titel" (trustee) heeft.

De curator is aansprakelijk en de rechtspersoon is een schuldenaar.

Elke man/vrouw die ten onrechte de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de rechtspersoon NAAM en zijn schulden, stapt in de rol van de aansprakelijke trustee, als "borg" voor de staat met schulden.

De staat heeft de rollen omgedraaid.

De mensen worden door registratie (legalisatie) door de staat in dienst genomen als schuldenaar van een privaat bankkartel, dat in stand wordt gehouden door een privaat advocatengilde (Law Society).

Terwijl u "handelt" in de juridische fictie "rol" van uw verzelfstandigde NAAM, ontvangt u eindeloze geschenken (rekeningen), die die werknemer van de Staat, de rechtspersoon (Stroman) verplicht is te vereffenen.

Maar de diefstal van uw nalatenschap is gebaseerd op valse vermoedens die niet feitelijk kunnen worden bewezen.

De fundamentele fout is dat om een geboorteakte af te geven, eerst een man of vrouw op het land moet zijn geboren.

Het is duidelijk dat u niet echt dood bent, dus u bent nog steeds de levende "Begunstigde" van UW Nalatenschap.

Volgens de Cestui Que Vie Act 1666, IV 'Als de veronderstelde dode man/vrouw in leven blijkt te zijn, wordt de titel hersteld.'

Onthoud dat alleen jij een "verjaardag" hebt waarop je van je Moeder ter wereld bent gekomen.

Terwijl de kunstmatige rechtspersoon een "geboortedatum" heeft ( gemeentelijke geboortedatum) waarop hij/zij door de ambtenaar van de burgerlijke stand is ingeschreven.

Deze twee evenementen hebben meestal verschillende data!

 

bron: 

 (livingintheprivate.blogspot.com)

Cestui que vie akte 1666 (legislation.gov.uk)