RICHTINGSBEDENKING
 
Corona / Cov-ID 19 is een Nieuwe Wereld Orde NWO geloofsovertuiging welke aan de individuele inwoners van het grondgebied - de Enige Erfgenamen van hun individuele geboorte Trust nalatenschap, afgedwongen wordt opgelegd, door bedrijfspolitieke rechtspersonen zoals: corporate Europese en nationale overheden, overheidsinstituties, overheidsgesubsidieerde ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen, kerken, bedrijven, instituten, universiteiten, consultancy en INSEAD managementkaders.
Allemaal in de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersonen met vermeende bevoegdheid, die de levende feitelijk bevoegde Enige Erfgenamen, het leven onmogelijk maken om de individuele geboorte Trust nalatenschap, van de enige begunstigde nl. de Enige Erfgenaam, te vervreemden en ontvreemden.
U bent de Enige Erfgenaam en u deelt deze NWO denominatieve religie niet !
 
 
WANNEER HOEFT MIJN KIND NIET NAAR SCHOOL ?
"De school heeft niet uw geloof.
Past de school bij u in de buurt niet bij uw manier van leven of uw geloof?
Dan kunt u vrijstelling aanvragen ‘vanwege richtingsbedenking.’
Voor deze vrijstelling moet u een verklaring afleggen bij uw gemeente.
Uw gemeente heeft hiervoor een speciaal formulier."
 

 

Tekst:

By

Vincent Zegel

Suveran d'oeuvre AHB

geschreven op 20 september 2021

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-kind-niet-naar-school?fbclid=IwAR3am8OjjhlUyVtnOfE_sVf3AbINkXXgtdS7t1FzEIka0leo2AuLe97v7P0#:~:text=Ieder%20kind%20tussen%205%20en,uw%20kind%20niet%20naar%20school.&text=Bijvoorbeeld%20omdat%20school%20erg%20vermoeiend%20is%20voor%20uw%20kind.

De Leerplichtwet is er sinds 1969

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/2023-01-01

 

 

In 'Nederland' kennen we de wet Leerplicht.

Waardoor er recht op onder-wijs is.

 

Einde leerplicht
De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Als uw kind 16 jaar wordt, dan moet hij of zij het schooljaar dus nog afmaken.

Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. 

Als uw kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht ook afgelopen.

Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar.

 

Kwalificatieplicht:

Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e jaar onderwijs volgen.

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

 

 

echter...

”Alle Wetten, Regelgeving en Besluiten plaats vinden onder schijn van swastika wettelijk recht 'regenboog' Color of Law = WEF*SDG EU, WHO, UN, UVRM Corporate Rule of Law = Ultra Vires = Plus Ultra BRP Minor bejegening”

 

Nederlands recht BRP Minor is niet voor Beneficiaire AHB/IAHB van toepassing!

 

 

Bron: 

BY

Vincent Zegel AHB

Suveran d'oeuvre 

 

 

By 

AHB-Jacquelien 

Adultus Honoratus Beneficiair

All Rights Reserved