šŸ’ŽTrust-Coƶperatie van het Huis AHB-Jacquelien | CQV LLC Ambassadeur | Director Beneficiair In Trust dā€™Origine šŸ’Ž

Uw geboortedocumentatie moet eenvoudig en transparant zijn,

maar het wordt al snel het meest complexe en geheimzinnige papieren spoor dat je je kunt voorstellen.

Dit alleen al wijst op een lange geschiedenis van corruptie.

Het proces omvat een doolhof van geheime trusts en verschillende delen van de wetgeving, gericht op het claimen van uw nalatenschap.

Wanneer je geboren wordt (het leven gegeven hebt), wordt er een "Verslag van Levende Geboorte" gecreëerd als bewijs van je Leven.

Het is uw beëdigde verklaring van leven, met details die uw levende status identificeren.

De handtekening van uw moeder stelt de oorsprong van uw nalatenschap vast.

U bent de Beneficiair in "verwachting" van uw nalatenschap, die van rechtswege naar u zal toevallen wanneer u de "meerderjarigheid" (18 jaar) bereikt, tenzij ...

Al snel krijgen je ouders te horen dat je "moet" worden ingeschreven.

Zij zijn niet wettelijk verplicht, maar de Staat houdt daaraan om redenen die niet bekend zijn gemaakt.

Volgens het kerkelijk recht kan een nalatenschap alleen door een man in bewaring worden gehouden.

Maar je moeder werd gevraagd naar haar meisjesnaam, die "moederschap" inhoudt.

Het is legitiem of natuurlijk.

De eerste is de toestand van de moeder die wettige kinderen heeft gebaard, terwijl de tweede de toestand is van haar die onwettige kinderen heeft gebaard.

Moederschap is altijd zeker, terwijl het vaderschap slechts wordt verondersteld.

Daarom zijn alle natuurlijk geboren kinderen onwettig (bastaarden) met een onzeker vaderschap.

Bij de registratie maakt een "informant" (onbewust) een beschuldiging over uw onwettigheid.

Een persoon die een ander informeert of de voorkeur geeft aan een beschuldiging. 

 

(BASTARD) Beschouwd als nullius filius, heeft een bastaard geen erfelijk bloed in zich, en daarom kan er geen staat op hem afkomen. – 

Bovendien wordt uw "voornaam" geregistreerd in de kolom "doodgeboren".

Een doodgeboren kind is een ... niet in staat om te leven ...

Als ze in feite niet zo lang overleven dat ze dit rechtsvermoeden kunnen weerleggen, kunnen ze niet erven.

De staat kan nu legaal uw nalatenschap claimen, waardoor u eigendom van de Staat" wordt in een "estates for life" Foreign Situs Trust.

De van rechtswege ontstane nalatenschappen voor het leven zijn gezamenlijk.

De nalatenschap voor het leven is enigszins vergelijkbaar met het vruchtgebruik van het burgerlijk recht.

 

Het Record of Live Birth wordt gebruikt om een Birth Certificate (geboorteakte) Bond uit te geven, waarin wordt verklaard dat een eigendom "naam" is geregistreerd als een Zekerheid.

Het is als een magazijnbon voor de baby, de geleverde goederen. MAGAZIJN ONTVANGSTBEWIJS.

Een entrepotontvangstbewijs, dat als een eigendomsdocument wordt beschouwd, kan een verhandelbaar instrument zijn dat wordt gebruikt voor financiering met inventaris als zekerheid. 

Tegelijkertijd zijn uw "voornaam" en achternaam geregistreerd als handelsnaam.

Alleen bedrijven hebben een "achternaam".

Een rechtspersoon is door de Staat afgegeven als franchisekind van de moedermaatschappij.

De obligatie wordt verkocht aan de Wereldbank (Bank voor Internationale Betalingen, opgericht in 1931 door het Vaticaan) als Settlor van de Trust.

Uw waarde voor de samenleving wordt berekend aan de hand van actuariële tabellen.

Uw obligatie wordt een geregistreerd effect, dat de Schatkist gebruikt als zekerheid voor schatkistpapier zoals schatkistobligaties, bankbiljetten en wissels.

Dus je hebt geld verdiend.

De Beneficiairs zijn werkelijk het "Krediet van de Natie".

In het gecorrupt systeem is het krediet van de Beneficiairs,  echter in feite "menselijk kapitaal" of "vee".

Hoewel de staat de baby in beslag kan nemen als een "afdeling van de staat" als de "investering" van de staat wordt bedreigd, wordt de grootste waarde ervan gerealiseerd door de "volwassen" werkende volwassene.

De daders van dit bedrog weten dat u op een dag de waarheid kunt ontdekken en uw volmacht kunt inroepen vanaf de leeftijd van 18 jaar. (of ten alle tijden)

Maar als ze je op de een of andere manier kunnen "doden", nogmaals, juridisch gezien, kunnen ze doorgaan met het houden van je "overleden landgoed"-titels: onroerend eigendom (land), persoonlijk eigendom (leven) en spiritueel eigendom (ziel).

Wanneer u de volledige wettelijke leeftijd bereikt onder de jurisdictie van de Admiralty Maritime, wat het "Zeerecht" is, komt u in aanmerking om uw nalatenschap te "registreren" als een "schip" dat vaart op de "zee van handel" met u als kapitein (de heer / mevrouw / mevrouw).

Uw "vaartuig" zal een juridische "persoon" NAAM hebben, zoals MR JOHN DOE, en als kapitein zult u de aansprakelijke "eigenaar" zijn, terwijl de staat de "juridische titel" behoudt met de "beheersbevoegdheden" als griffier.

U zult waarschijnlijk "vrijwillig" uw nalatenschap verbeurd verklaren.

U kunt gaan werken en zich inschrijven als "belastingplichtige", of u kunt zich inschrijven als "kiezer" in een stemregister.

Als je besluit je niet in te schrijven, ben je "naar zee gegaan", en als je zeven jaar vermist bent, word je wettelijk dood verklaard.

Hetzelfde proces wordt toegepast op schepen en zeelieden die op zee verloren zijn gegaan.

Om gerechtelijke procedures te voorkomen, verklaarde de Cestui Que Vie Act 1666 eenvoudigweg dat iedereen dood is na een afwezigheid van zeven jaar, tenzij ze terugkeren om hun landgoed op te eisen.

Na zeven jaar bent u "overleden" zonder testament "Intestate", dus wordt er iemand aangesteld om uw Estate/Trust te beheren.

De Public Trust dient een aanvraag in bij de familierechtbank om uw nalatenschap te beheren op grond van de 'Protection of Personal and Property Rights

Onder de eerste Trust die door uw moeder is opgericht, bent u de "Begunstigde" van uw nalatenschap en een toekomstige schuldeiser.

Als private man/vrouw bent u de executeur/begunstigde van uw Estate Trust, en alle eedgebonden functionarissen zijn uw openbare beheerders.

De rechtspersoon, als schepping van de staat met schulden, is ook een schuldenaar.

Elke man/vrouw die ten onrechte de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de rechtspersoon NAAM en zijn schulden, stapt in de rol van de staat als de aansprakelijke trustee.

De staat heeft de rollen omgedraaid.

De Beneficiair wordt door registratie (legalisatie) door de staat in dienst genomen als schuldenaar van een privaat bankkartel, dat in stand wordt gehouden door een privaat advocatengilde.

Terwijl u "handelt" in de juridische fictie "rol" van uw verzelfstandigde NAAM, ontvangt u eindeloze geschenken (rekeningen), die die werknemer van de Staat, de rechtspersoon (Stroman) verplicht is te vereffenen.

Maar de diefstal van uw nalatenschap is gebaseerd op valse vermoedens die niet feitelijk kunnen worden bewezen.

De fundamentele fout is dat om een geboorteakte af te geven, eerst een man of vrouw op het land moet zijn geboren.

Het is duidelijk dat u niet echt dood bent, dus u bent nog steeds de levende Beneficiair van uw Nalatenschap.

Volgens de Cestui Que Vie Act 1666, IV 'Als de veronderstelde dode man/vrouw in leven blijkt te zijn, wordt de titel hersteld.'

Onthoud dat alleen jij een "verjaardag" hebt waarop je van je Moeder ter wereld bent gekomen.

Terwijl de kunstmatige rechtspersoon een "geboortedatum" heeft waarop hij door de ambtenaar van de burgerlijke stand is ingeschreven.

Deze twee evenementen hebben meestal verschillende data!

 

 

By

AHB-Jacquelien 

All Rights Reserved.