💎Trust-Coöperatie van het Huis AHB-Jacquelien | CQV LLC Ambassadeur | Director Beneficiair In Trust d’Origine 💎

De Geboorteakte is een niet-onthuld "Trust Instrument"

Ze leren dit niet op school

De Geboorteakte is een niet-onthuld "Trust Instrument" dat oorspronkelijk was ontworpen voor de kinderen van de nieuw bevrijde zwarte slaven na het 14e Amendement.

De CESTUI QUE VIE Trust is een rekening die u heeft geërfd als gevolg van het faillissement van de Verenigde Staten in 1933 en het daaropvolgende in beslag nemen van al het goud, zilver en andere activa van de burgers als onderpand.

Deze rekening bevat miljoenen dollars op uw naam.

Het enige probleem is dat de overheid en het juridische systeem u hier niet over hebben geïnformeerd en hoe u toegang kunt krijgen tot uw geld.

Ondertussen putten ze het uit voor hun eigen persoonlijk gebruik en als betaling aan het Vaticaan en de Engelse kroon.

"Ons probleem is dat we in onwetendheid zijn gehouden over wat we kunnen doen, behalve klagen.


=========================

Om de schuld in 1933 en toekomstige schulden te dekken, heeft de corporate overheid de waarde van de toekomstige arbeid van elke individu in haar jurisdictie vastgesteld op $630,000

Op elke Geboorteakte wordt een obligatie van $630,000 geplaatst.

De certificaten worden gebundeld en vervolgens als effecten op de open markt geplaatst.

Deze certificaten worden vervolgens gekocht door de Federal Reserve en/of buitenlandse bankiers.

De koper is de "houder" van de "Titel".

Dit proces maakte elke PERSOON borg voor de schuld in deze jurisdictie en een dienstknecht.

 

Een Claim of Right en Notice of Intent biedt een remedie om het vermoeden te weerleggen dat u een fictieve, levenloze rechtspersoon bent en borg staat voor de schuld.

"Ik ben een living geest en kind van God.

Zijn wetten staan boven alle codes, voorschriften, wetten en statuten van de mens.

Ik leef in de waarheid, overvloed en vrede van Zijn wegen.

Ik kom niet in aanmerking voor de voordelen van het systeem van de mens.

Ik begrijp de complexiteit en misleiding van de wetten van de mens niet.

Ik begrijp en stem niet in met corporate governance en hebzucht.

De schepping van God is onbeperkt, overvloedig en vrijgevig.

Zijn pad is rechtvaardig, vreedzaam en vol liefde.
Zijn Geest inspireert en leidt me om geen schade aan te richten en fraude te vermijden in al mijn contracten."

"Niemand is meer tot slaaf gemaakt dan zij die ten onrechte geloven dat ze vrij zijn."


In 1933 werd, in plaats van goudreserves die de dollar ondersteunden, het volk borg gesteld voor de schuld op verschillende manieren.

Een manier is via een Geboorteakte wanneer de voetafdruk van de baby erop wordt geplaatst voordat het de grond raakt.

De akte wordt opgenomen bij een County Recorder en vervolgens naar een Secretary of State gestuurd, die het naar het Bureau of Census van het Ministerie van Handel stuurt.

Dit proces zet het leven, de arbeid en het eigendom van een individu om in een bezitting van de overheid wanneer deze persoon/burger een 'voordeel' van de overheid ontvangt, zoals een rijbewijs, voedselbonnen, gratis postbezorging, enzovoort.

 

Deze persoon/burger [STRAWMAN] wordt onbewust een fictief personage in de handel, zoals blijkt uit de naam in ALLE HOOFDLETTERS.

De geboorteakte is een niet-onthuld "Trust Instrument" dat oorspronkelijk was ontworpen voor de kinderen van de nieuw bevrijde zwarte slaven na het 14e Amendement.

De corporate overheid heeft de bevoegdheid om belasting te heffen en handel te reguleren voor alle burgers die hun TITEL niet hebben opgeëist.

De door de overheid uitgegeven geboorteakte is nu een geregistreerd waardepapier, zoals blijkt uit het Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP) nummer, dat aanvankelijk een geschatte waarde heeft van één miljoen dollar.

Ze worden wereldwijd circulair gebruikt als onderpand voor leningen en worden op de activazijde van grootboeken geboekt, net als elk ander waardepapier.

Daarom worden ze aanvankelijk ingediend bij de N.Y. Securities Exchange Commission.

De centrale banken hebben nu een onderhandelbaar instrument waarop krediet wordt verleend door de internationale financieringsgemeenschap, namelijk de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de Bank voor Internationale Betalingen, Bank of England en Federal Bank of America, enzovoort.

Hoewel niet algemeen bekend, zijn al deze corporate banken en instellingen, ondanks hun namen, in privébezit.

Let op: UW ACCOUNT, opgezet via uw GEBOORTEAKTE, staat geregistreerd op 55 Water Street, New York City.

De naam van de account is de naam in HOOFDLETTERS op de geboorteakte en het rekeningnummer is uw SoFi-nummer.( BSN nummer).

In 1921 creëerde de federale Sheppard-Towner Maternity Act de geboorte "registratie" of wat we nu kennen als de "geboorteakte".

Het stond bekend als de "Maternity Act" en werd aan het Amerikaanse volk verkocht als een wet die de moeder- en kindersterfte zou verminderen, de gezondheid van moeders en kinderen zou beschermen, en voor "andere doeleinden".

Een van die andere doeleinden voorzag in de overheidsinstanties in het toezicht op de operaties en uitgaven ervan.

Wat het eigenlijk deed, was het creëren van een federale "geboorteregister" dat vandaag de dag nog steeds bestaat en "FEDERALE KINDEREN" creëert.

Deze regering van "Parens Patriae" wetgeving voor Amerikaanse/Canadese kinderen alsof ze (via registratie) eigendom zijn van de federale overheid.

Door het publieke (dwaas) schoolsysteem worden families geleid om te geloven in het belang van voortdurende licentievereisten voor de meeste aspecten van het dagelijks leven.

Als direct gevolg hiervan groeien deze kinderen op tot volwassenen die geïndoctrineerd zijn in het geloven in die dingen die nodig zijn om activiteiten uit te voeren die bestaan in wat een "vrij land" wordt genoemd.

Een vergunning = eigendom/controle.
Waarom zouden we ooit de overheid het eigendom van onze kinderen geven?

De waanzin van dit alles is dat we 'registreren' zonder er zelfs maar vragen bij te stellen!
We zijn zo goed geïndoctrineerd door het publieke 'dwaas' systeem.

Het is gewoon hoe dingen worden gedaan.
De 'hersenspoeling' is zeer effectief wanneer niemand vraagtekens plaatst!

 

Voor 1921 werden geboorteregistraties en namen van kinderen opgetekend in familiebijbels, net als huwelijken en sterfgevallen.

Deze registraties werden zowel door de familie als door de wet beschouwd als "officiële documenten".
Sinds 1921 registreren de Amerikaanse burgers de geboortes en namen van hun kinderen bij de overheidsinstanties van de staat waarin ze geboren zijn, ook al is er geen federale wet die dit vereist.

De staat vertelt je dat het registreren van de geboorte van je kind via de geboorteakte dient als bewijs dat hij/zij geboren is in de Verenigde Staten (ook in Nederland) en daardoor een Amerikaans staatsburger (Nederlands staatsburger) wordt.

De afgelopen jaren is het verplicht gesteld door de federale overheid om bij de geboorte een sociaalzekerheidsnummer toe te kennen.

Het sociaalzekerheidsnummer (jouw rekeningnummer) is een van die "andere doeleinden".

Het dient als middel voor levenslange tracking van degene wiens naam op de geboorteakte staat.

In 1933 werd de Verenigde Staten van Amerika (de bedrijfsoverheid) failliet verklaard door president Roosevelt.

De gouverneurs van de destijds 48 staten hebben het "volle vertrouwen en krediet" van elk van hun staten, inclusief de BURGERIJ ALS ONDERPAND, beloofd voor kredietleningen van het Federal Reserve System.

Om precies te zijn, "VOLLE VERTROUWEN EN KREDIET" is de clausule van de Amerikaanse grondwet (Artikel IV, Sectie 1) die bepaalt dat de verschillende staten de wetgevingshandelingen, openbare registers en gerechtelijke beslissingen van andere staten binnen de Verenigde Staten moeten erkennen.

Het vereist dat buitenlandse vonnissen hetzelfde vertrouwen en krediet krijgen als datgene wat ze hebben volgens de wet of het gebruik van de staat van herkomst.

Dat buitenlandse wetten dezelfde kracht en effect moeten hebben als waar ze recht op hebben in de thuisstaat.

En dat een geregistreerd vonnis hetzelfde VERTROUWEN, KREDIET, BINDENDE UITWERKING en verplichtende kracht moet hebben in andere staten als volgens de wet of het gebruik in de staat waaruit het is afkomstig.
Black's Law Dictionary, Vierde Editie.

Nadat de informatie over de levende geboorte en andere gegevens voor de geboorteakte, inclusief het toegewezen sociaalzekerheidsnummer, is ontvangen, claimt de staat een belang in elk kind binnen haar rechtsgebied.

Indien nodig kan de staat je ouderlijke rechten nietig verklaren en een voogd (trustee) aanstellen over je kinderen.

Het onderwerp van elke geboorteakte is een kind.

Het kind is een waardevol bezit dat, indien goed opgeleid, waardevolle activa kan bijdragen door middel van arbeid gedurende vele jaren.

Het kind zelf is het bezit van de trust die is opgericht door de geboorteakte, en het sociaalzekerheidsnummer is het rekeningnummer van de trust, waardoor de activa van de trust kunnen worden gevolgd.

Onze kinderen zijn eigendom van de staat.

 

Elk van ons, inclusief onze kinderen, wordt beschouwd als activa van de "bankroete" Verenigde Staten Corporation6.

We worden nu door deze regering aangeduid als "HUMAN RESOURCES" geboren in een BEVALKAMER, afgeleverd aan de staat van geboorte middels de GEBOORTEAKTE waarvoor onze INFORMANT (onze moeder) de gevraagde informatie verstrekt, inclusief de NAAM en het SOCIALE ZEKERHEIDSNUMMER (of trackingnummer) waarmee deze bankroete regering wordt voorzien van een nieuwe oogst COLLATERAL die elk jaar wordt geboren.

In 1923 werd een rechtszaak aangespannen tegen "federale functionarissen" (corporatie6) belast met de uitvoering van de Maternity Act, die burgers waren van een andere staat, om hen te verbieden deze uit te voeren, waarbij de eiser beweerde dat de wet ongrondwettelijk was en dat het doel ervan was om de staten ertoe te brengen soevereine rechten die aan hen waren voorbehouden door het tiende amendement van de federale grondwet op te geven en dat de last van de toewijzingen ongelijk verdeeld is over de verschillende staten, aangezien de klacht neerkomt op de naakte bewering dat het Congres voorbehouden bevoegdheden van de staten heeft usurpeerd door de loutere vaststelling van de wet, hoewel er niets is gedaan of zal worden gedaan zonder hun instemming. (Commonwealth of Massachusetts vs. Melton, Secretary of the Treasury, et.al; Frothingham vs. Mellon, Secretary of the Treasury, et.al.)

De heer Alexander Lincoln, adjunct-advocaat-generaal, pleitte namens de staat Massachusetts.

De wet is ongrondwettelijk.

Het geeft aan agentschappen van de federale overheid (een Corporatie6) bijna volledig ongedefinieerde bevoegdheden op het gebied van zwangerschap en zuigelingenzorg en machtigt de toewijzing van federale middelen voor het doel van de wet.

 

Er kunnen veel voorbeelden worden gegeven en zijn genoemd tijdens de debatten in het Congres over de wet, waarin wordt gesteld welke regels kunnen worden opgelegd onder de wet; DE VERPLICHTE REGISTRATIE VAN ZWANGERSCHAP, DE VERPLICHTTE PRENATALE ONDERZOEKEN VAN AANSTAANDE MOEDERS DOOR DE OVERHEID, BEPERKINGEN VAN HET RECHT VAN EEN VROUW OM DE DIENSTEN VAN EEN VROEDVROUW OF ARTS VAN HAAR EIGEN KEUZE IN TE ROEPEN, dit zijn allemaal maatregelen waaraan de BURGERS in staten die de bepalingen accepteren kunnen worden onderworpen.

Er is niets wat het betalen van subsidies uit federale begrotingen verbiedt.

HET VERZEKEREN VAN MOEDERS KAN VERPLICHT WORDEN GESTELD.
HET ONDERWIJS VAN GEBOORTEBEHEERSING EN LICHAMELIJK ONDERZOEK VAN BURGERS DIE GAAN TROUWEN KAN WORDEN VEREIST.

In Artikel 4 van de wet worden aan het Children's Bureau alle noodzakelijke bevoegdheden gegeven om samen te werken met de staatsinstanties bij de uitvoering van de wet.

Hierdoor krijgt het bureau de bevoegdheid om bij te dragen aan de ingediende plannen.

Wat die plannen moeten bevatten, zijn uiteindelijk de arbiter het Bureau en de Raad.

 

Het feit dat het noodzakelijk werd geacht om expliciet de rechten van ouders op het gezag en de zorg voor hun kinderen en de heiligheid van hun huis te beschermen tegen inmenging van federale ambtenaren, laat zien hoe verstrekkend de bevoegdheden waren die bedoeld waren om te worden toegekend door de wet.

 

(1) De wet is ongeldig omdat het bevoegdheden aanneemt die niet aan het Congres zijn toegekend en de lokale politiebevoegdheid usurpeert.
Eerdere rechtszaken hebben echter aangetoond dat er grenzen zijn aan de bevoegdheid van het Congres om wetgeving aan te nemen die pretendeert gebaseerd te zijn op een van de uitdrukkelijk aan het Congres toegekende bevoegdheden, maar die in feite de gereserveerde bevoegdheden van de staten usurpeert.

Wetten die op hun gezicht gedetailleerde regels bevatten over een aangelegenheid die volledig binnen de politiebevoegdheid van de staten valt, zullen als ongrondwettelijk worden beschouwd, ook al pretenderen ze te zijn aangenomen in het kader van een grondwettelijke bevoegdheid.

(2) De wet is ongeldig omdat het elke staat een illegale keuze oplegt, namelijk hetzij een deel van haar bevoegdheden die voorbehouden zijn aan het Tiende Amendement opgeven, hetzij haar aandeel in de toewijzingen onder de wet opgeven.

Een wet die door het opleggen van voorwaarden op een algemeen recht een afstand van een grondwettelijk recht probeert af te dwingen, is nietig en ongeldig.

(3) De wet is ongeldig omdat het een systeem van samenwerking tussen de federale overheid (een bedrijf6) en bepaalde staten instelt, dat niet wordt voorzien door de Grondwet.

Het Congres kan geen wetten maken voor de staten en het kan de staten niet delegeren om wetten te maken voor de Verenigde Staten.

 

De MATERNITY ACT is uiteindelijk ingetrokken, maar delen ervan zijn terug te vinden in andere wetgevingshandelingen.

Wat deze wet probeerde te doen, was het opzetten van een door benoeming geregeerde regering, gerund door bureaucraten met hergedelegeerde belastingbevoegdheid, wat op zichzelf ongrondwettelijk is.

Wat ooit door het Hooggerechtshof van dit land ongrondwettelijk werd verklaard, zou vandaag de dag in een gerechtelijke uitdaging moeten worden gehandhaafd.

De grondwet is niet veranderd.

Wat is veranderd, is de manier waarop deze regering het menselijk leven bekijkt.

Vandaag de dag worden we gedefinieerd als HUMAN RESOURCES, die eigendom zouden zijn van de overheid.

De overheid wil nu dat wij, als individuen, worden getagd en gevolgd.

Een door de overheid opgelegde of wettelijk voorgeschreven nationale identiteitskaart is ongrondwettelijk.

De federale bevoegdheid om wetgeving voor de verschillende staten op te stellen bestaat niet en zou nooit standhouden bij een gerechtelijke uitdaging, zoals hierboven is aangetoond.

Brieven schrijven aan gekozen ambtsdragers zal ons niet redden, omdat we allemaal weten dat hun agenda er niet op gericht is om degenen die hen aan de macht hebben gebracht (ondergeschiktheid) te dienen.

Misschien zal het 10e amendement van de federale grondwet dat de rechten van de staten waarborgt,, wanneer het ter discussie wordt gesteld, kenbaar maken dat wij als individuen van de verschillende staten niet als eigendom van de Amerikaanse overheid behandeld zullen worden.

Als de federale overheid gelooft dat zij ons bezit, en dat zij het recht heeft om nationale identiteitskaarten en gezondheidsidentiteitskaarten te eisen, die ons in feite zullen taggen zoals wij onze dieren taggen, laat hen dan de documenten naar voren brengen om hun bevoegdheid hiervoor te bewijzen.

Als onze door God gegeven RECHTEN op leven, vrijheid, vrijheid en het nastreven van geluk, die de basis vormden waarop deze natie is opgericht, niet bestaan, en vrijheid en vrijheid slechts een illusie zijn waaronder het Amerikaanse "volk"( Nederlanders) lijdt, laat dan de regering van deze natie naar voren komen en het volk vertellen.

Maar... als we als vrij worden beschouwd, dan zouden we niet hoeven te smeken of te smeken voor onze gekozen ambtsdragers om als zodanig behandeld te worden.

Als we in werkelijkheid niet vrij zijn, dan is het misschien onze plicht om dit probleem openlijk en onmiddellijk aan te pakken met de kracht van de pen en te bidden dat mensen wakker wordt uit hun angst en door hebzucht veroorzaakte slaap.

Hoeveel BEN JE WAARD voor het BEDRIJF?

Het bedrog vindt plaats in het registratieproces: registreren (betekent opgeven) door samenvoeging van privé naar publiek.

Hypotheek, autoleningen, creditcards, nutsvoorzieningen, bedrijfsoverheid, rechtbanken.

BEDROG WORDT GEPLEEGD BIJ ELK KIND DAT IN DE VERENIGDE STATEN WORDT GEBOREN ( of in Nederland).

1

Alle namen op geboorteaktes worden verhandeld op obligaties, beveiligingspools en zijn certificaten van financiële aard zonder openbaarmaking aan de UITGEVER jij en jouw Moeder/Vader.
Rechtszaken, enz. worden verhandeld op obligaties van de Ontheemde Aboriginal en Ontheemde Nationale van de verschillende Republieken van de Wereld die hun vrije samenlevingsstructuur hebben geleerd van de Oude Inheemse volkeren.
De corporate burger is een slachtoffer van de dwanghandelingen van bedrijfsinstanties, enz. ... door fraude.

Indien mogelijk, ga nooit vrijwillig naar de rechtbank.

Levende mannen en vrouwen zijn nooit bedoeld om in een plaats te zijn die is ontworpen voor de zaken van FICTIEVE ENTITEITEN.

Wanneer we naar de rechtbank gaan, worden we dood verklaard; ze kunnen alleen omgaan met juridische FICTIES/VERMOGENS.

De rechtbank is voor "getitelde personen" - rechters, aanklagers, verdachten, bodes, griffiers, politieagenten en advocaten.

Levende mannen en vrouwen worden niet erkend in de rechtbank; zij zijn geen "personen" (bedrijven).

Sociale zekerheid en belastinggeld worden nationaal en internationaal verhandeld.

Dit is onroerend goed fraude, maar kan niet op de juiste manier worden verholpen totdat ongunstige contracten en vorderingen worden geannuleerd in verhaal - Reparations - Internationaal Recht UN60/147, enz...

Het vinden van de fraude aan de hand van rekeningnummers (CUSIP)

 

2. De CUSIP-zoekservice, die hier wordt aangeboden door de schrijver, geeft het identificatienummer van alle rekeningnummers, inclusief rechtszaken, of ze nu gemeentelijk, staats- of federaal zijn, alle geboorteakte-nummers, alle socialezekerheidsnummers, EIN-nummers en CUSIP-nummers op socialezekerheidskaarten, alle hypotheekrekeningnummers, autoleningrekeningnummers, creditcardrekeningnummers, nutsvoorzieningenrekeningnummers, enz., om aan te tonen dat de Aboriginals en Niet-Aboriginals die gedwongen zijn om bedrijfsburgers van de Verenigde Staten te zijn zonder het behoud van hun Aboriginal Nationaliteit of Nationaliteit in de verschillende Republieken, onrechtmatig en frauduleus ONTHEEMD zijn en zij zijn veranderd in staatschattengoederen/eigendommen en goederen van de Verenigde Staten Inc. door identiteitsdiefstal en identiteitsfraude-acties van ontheemding, commerciële fraude en genocidale daden.

Dit geldt ook voor niet-Aboriginals die zichzelf als Nationalen van de verschillende Republieken verklaren, zoals gegarandeerd voor de Verenigde Staten van Amerika in de Grondwet, en dit geldt ook Internationaal.

Nu weet je waarom iedereen die zaken met je doet je socialezekerheidsnummer wil hebben... om de schuld door te geven aan het Ministerie van Financiën, Bureau van de Openbare Schuld.


Het is allemaal fraude in ELK contract sinds de Geboorteakte.


3. Deze informatie bewijst dat alle geboorteaktes financiële instrumenten zijn die zijn gecreëerd door commerciële fraude zonder de juiste openbaarmaking, alle rechtszaken zijn gebaseerd op onderliggende obligaties (de aanbestedingsobligatie, de betalingsobligatie en de prestatieobligatie), dus de rechtbank schendt haar rechterlijke plicht voor economische en commerciële fraude en verraad aan buitenlandse schuldeisers in strijd met de grondwet voor de Verenigde Staten van Amerika, en alle socialezekerheidskaarten dragen een CUSIP-nummer dat jouw obligatie met de Verenigde Staten Inc. identificeert, die Aboriginals en Nationals van de Republiek door middel van dreiging, dwang, economische sancties en contractuele fraude wordt opgedrongen.

Ja, je bent een vrijwillige slaaf zonder in strijd te zijn met het 13e amendement.
Het is jou nooit bekendgemaakt dat je vrijwillig bent, omdat de handelingen daden zijn van frauduleuze ontheemding en genocide van alle Amerikaanse Aboriginals en niet-Aboriginals.
Dit is onbewust door jou en je moeder gedaan en als kind door jouw commercieel frauduleuze financiële vertrouwensovereenkomst met de federale regering van de Verenigde Staten Inc. en andere entiteiten.
Deze activiteit financiert onrechtmatig de genocide van Aboriginal volkeren en de inwoners van de Republiek en kan uiteindelijk worden beschouwd als daden van verraad.

Definitie van fraude - Een verdraaiing van de waarheid om iemand over te halen iets waardevols (rechten, eigendom, etc.) af te staan ​​door middel van valse of misleidende voorstellingen.

Binnenlandse definitie van genocide in de Verenigde Staten USC Titel 18 Sectie 1091 (a) Basisovertreding - Wie dan ook, in vredestijd of in oorlogstijd, in een omstandigheid zoals beschreven in subsectie (d) en met de specifieke intentie om een nationale, etnische, raciale of religieuze groep als zodanig geheel of gedeeltelijk te vernietigen:

(1) doodt leden van die groep;

(2) veroorzaakt ernstig lichamelijk letsel bij leden van die groep;

(3) veroorzaakt blijvende aantasting van de geestelijke vermogens van leden van de groep door middel van drugs, marteling of vergelijkbare technieken;

(4) onderwerpt de groep aan levensomstandigheden die bedoeld zijn om de fysieke vernietiging van de groep geheel of gedeeltelijk te veroorzaken;

(5) legt maatregelen op die bedoeld zijn om geboorten binnen de groep te voorkomen; of

 dwingt op gewelddadige wijze kinderen van de groep over te brengen naar een andere groep; of probeert dit te doen, wordt gestraft zoals bepaald in subsectie (b) Straf voor basisovertreding.

De straf voor een overtreding volgens subsectie (a)
(1), in geval van overlijden als gevolg van de overtreding, is de doodstraf of levenslange gevangenisstraf en een boete van niet meer dan $1.000.000, of beide; en
(2) een boete van niet meer dan $1.000.000 of gevangenisstraf van maximaal twintig jaar, of beide, in alle andere gevallen.
(c) Overtreding van aanzetten.
— Degene die in een situatie zoals beschreven in subsectie (d) rechtstreeks en openlijk aanzet tot het overtreden van subsectie (a), wordt bestraft met een boete van niet meer dan $500.000 of gevangenisstraf van maximaal vijf jaar, of beide. (d) Vereiste omstandigheid voor overtredingen. — De omstandigheid waarnaar wordt verwezen in subsecties (a) en (c) is dat —(1) de overtreding is gepleegd binnen de Verenigde Staten; of (2) de vermeende overtreder is een staatsburger van de Verenigde Staten (zoals gedefinieerd in sectie 101 van de Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1101)). (e) Niet-toepasselijkheid van bepaalde beperkingen. — Ongeacht sectie 3282 van deze titel, kan in het geval van een overtreding volgens subsectie (a)(1) een aanklacht worden ingediend, of informatie worden ingediend, zonder beperking van tijd.

========================

Het niet openbaren van informatie maakt elk contract nietig: Aangezien alle failliete bedrijven winstgevend opereren en zij de belastingen die zij verschuldigd zijn aan de ware Amerikaanse/Nederlandse regering - "Wij mensen" - niet betalen.

TAXEVASIE: Fraude in vertegenwoordiging of verberging bij het proberen te vermijden van betaling van een wettelijk verschuldigde belasting.

Zoals in het geval van inkomstenbelasting, het indienen van een aangifte waarin opzettelijk een te laag bedrag wordt vermeld om betaling te ontduiken.

Willingham v United States, 289 F.2d 283 (5th Cir. 1961); Swallow v. United States, 325 F.2d 97 (10th Cir. 1963). "Een misdrijf waarop een boete staat van niet meer dan $10.000 of maximaal vijf jaar gevangenisstraf, of beide.

Interne Revenue Code §7201." [De failliete overheidsbedrijven beweren vrijgesteld te zijn als een liefdadigheidsorganisatie, maar ze opereren in feite voor oneerlijke winsten.]

VERBERGING VAN EFFECTEN: Het strafbare feit (met een straf van maximaal zeven jaar gevangenisstraf) om oneerlijk waardevolle effecten, testamenten of enig document dat afkomstig is van een rechtbank of overheidsinstantie te verbergen, vernietigen of te verminken met het doel zelf winst te maken of een ander schade toe te brengen.

Waardevolle effecten omvatten alle documenten die betrekking hebben op eigendomsrechten, machtiging tot betaling van geld of de levering van eigendom, of het bewijs van dergelijke rechten of het nakomen van verplichtingen.

OPENBAARMAKING VAN BELANGEN: De plicht van leden van de lokale autoriteiten om (op het moment of voorafgaande kennisgeving aan de autoriteit) elk pecuniair belang dat zij of hun echtgenoten hebben in een besproken aangelegenheid bij een lokale autoriteitsvergadering bekend te maken.

Ze moeten zich ook onthouden van spreken en stemmen over de kwestie.

Het niet nakomen van deze plicht is een STRAFRECHTELIJK VERGRIJP. [Dit omvat ook betalingen aan het pensioenfonds van alle GERECHTSACTOREN; BELASTINGSVRIJ of nooit vermeld op 1099-formulieren.]

OPENBAAR AMBTENAARSPENSIOENSTELSEL (PERS): Faillissementsomkoping door de veiligheidsbelangen in de frauduleuze faillissementsbelastingbetalingen verkregen van het volk en hun eigendommen; terwijl de FAILLIETE STAAT reeds de inkomsten uit de veiligheidsbelasting in de verborgen Off-Budget Comprehensive Annual Financial Report-accounts aanhoudt.

AANZET TOT CONTRACTBREUK (Aanzetten tot contractbreuk): De onrechtmatige daad om opzettelijk iemand te overtuigen of te verleiden om een contract met een derde partij te verbreken.

De partij die schade lijdt door de contractbreuk kan hiervoor aansprakelijk stellen.

[Dit gebeurt wanneer de advocaten van de balie u aanzetten om BELASTINGEN uit uw eigen zak te betalen, omdat u een contract heeft met de STAAT dat zij de BELASTINGEN moeten betalen.]

INMENGING IN HANDEL OF BEDRIJF: De onrechtmatige daad van opzettelijke inmenging in de handel of het bedrijf van een andere persoon door onwettige middelen, waardoor schade wordt toegebracht aan die persoon.

Aansprakelijkheid in deze zaak is ruimer dan bij het aanzetten tot contractbreuk, aangezien het niet nodig is aan te tonen dat een bestaand contract is verstoord of verbroken. 

marteling: n.

Het verbod op marteling valt onder de Burgerrechtenwet; het valt ook onder de burgerrechtenbescherming van de Verenigde Naties.

Het is een strafbaar feit van marteling dat wordt gepleegd door een openbaar ambtenaar (of iemand met de goedkeuring van de ambtenaar) door opzettelijk ernstig lichamelijk of geestelijk lijden toe te brengen aan een persoon, waar dan ook ter wereld.

Het draagt een maximale straf van levenslange gevangenisstraf.

Onder deze wet had de beschuldigde een verdediging als hij kon bewijzen dat zijn gedrag wettelijk was geautoriseerd, gerechtvaardigd of verontschuldigbaar.

Dit recht is absoluut en marteling kan nooit worden gerechtvaardigd als zijnde in het algemeen belang, hoe groot dat algemeen belang ook mag zijn.

Overheidsinstanties hebben een beperkte maar positieve plicht om dit recht te beschermen tegen inmenging door derden.

ward of the state: Een KIND wordt een 'Ward of the State' wanneer er een geboorteakte of een ander contract met betrekking tot het kind wordt uitgegeven door de staat, en de VERPLICHTING van de staat ten opzichte van de Ward is om alle rekeningen te betalen.

Dit blijft van kracht totdat het kind de meerderjarigheid bereikt (18 jaar oud) OF totdat een rechtbank beveelt dat het kind geen 'Ward' meer is en alle rechten aan de Ward worden hersteld.

========================

Alle rechtbanken beheren het Cestui Que Trust zonder uw medeweten!

Rollen van het CESTUI QUE VIE TRUST in een gerechtelijke context:

U (DE LEVENDE MAN/VROUW) bent de begunstigde van het CQV-trust.

De rechter (die eigenlijk een magistraat is) is de TRUSTEE van het CQV-trust.

De griffier is de BEHEERDER van het CQV-trust.

Het is de griffier van de rechtbank die verantwoordelijk is voor het benoemen van de trustee en de trustee/executeur voor een gerechtelijke verschijning, en het is eigenlijk voor het opzetten van een juridisch trustfonds - de specifieke rechtzaak waarvoor je bent opgeroepen/uitgenodigd om aanwezig te zijn.

De griffier van de rechtbank is de begunstigde omdat de staat jou bezit en je geen rechten hebt; "EEN KIND wordt een WARD OF THE STATE wanneer er een geboorteakte of een ANDER CONTRACT MET BETREKKING TOT HET KIND wordt uitgegeven."

De griffier van de rechtbank, de pseudo-begunstigde, benoemt de rechter als trustee (degene die het trustfonds beheert, zonder jou) en benoemt de aanklager als trustee/executeur van het trustfonds.

De aanklager is uiteindelijk aansprakelijk voor de aanklacht, omdat hij/zij de zaak naar de rechtbank heeft gebracht (hij/zij heeft het juridische trustfonds namens de staat belast met de aanklacht).

Alleen een aanklager/executeur kan een juridisch trustfonds initiëren/creëren, en we kennen allemaal het rechtsbeginsel: "Degene die het geschil creëert draagt de aansprakelijkheid, en degene die de aansprakelijkheid draagt moet het middel bieden."

Daarom zijn alle advocaten verplicht om hun chequeboekjes mee te nemen naar de rechtbank, want als het misgaat voor hen... dat wil zeggen, als ze er niet in slagen om hun aansprakelijkheid over te dragen op de vermeende verweerder, of als de vermeende verweerder hun aansprakelijkheid niet accepteert, dan moet iemand het trustaccount crediteren om de schuld te verrekenen.

Aangezien de aanklager/executeur degene is die ongeldige documenten uitgeeft en het trustfonds belast, is het de aanklager/executeur/trustee die in het nauw gedreven wordt.

Wanneer de NAAM (het trustfonds), bijvoorbeeld JACQUELIEN, wordt genoemd door de Rechter/Administrator/Trustee, kunnen we opstaan en vragen: "Bedoelt u dat het trustfonds dat u nu beheert het JACQUELIEN SMIT trustfonds is?"

Hiermee stellen we vast dat we weten dat de NAAM een trustfonds is, geen levend persoon.

Wat is de eerste vraag die de Rechter/Administrator/Trustee stelt? "Wat is uw naam?" of "Vermeld uw naam voor de notulen."

We moeten heel voorzichtig zijn om ons niet te identificeren met de NAAM van het trustfonds, want daardoor worden we de trustee "in overtreding" van het Trustfonds; "de borg."

Wat zegt dit over de Rechter?

Als we weten dat de Rechter de trustee is, weten we ook dat de Rechter de NAAM is, maar alleen voor dit specifieke juridische trustfonds.
Denk nu eens aan alle keren dat de Rechter/Administrator/Trustee gefrustreerd raakt door ons weigering om te erkennen dat we de Naam zijn die zij op een bevelschrift of dagvaarding uitgeven.

Ze worden wanhopig omdat ze ons willen dwingen toe te geven dat we de NAAM zijn, anders betalen zij, en we moeten hun bedreigingen of dwang niet accepteren, anders betalen wij.
Omdat de RECHTER, ADMINISTRATOR, TRUSTEE de trustee is - een precaire positie, is het beste om in dat geval te zeggen: "NAAM IN KAPITALEN is inderdaad in de rechtbank." Wijs naar de RECHTER, ADMINISTRATOR, TRUSTEE en zeg: "U bent als trustee, u bent vandaag NAAM IN KAPITALEN, toch?"

In feite brengen rechtbanken de NAAM in rekening, die een TRUST is.

Ze hopen dat je jezelf identificeert als het trustfonds en hen toegang geeft tot het trustfonds via je handtekening.

In de bedrijfsmatrix wordt alles gehouden in een openbaar trustfonds, en de manier waarop de elite toegang krijgt tot het trustfonds is door het trustfonds in rekening te brengen en jou te laten toegeven dat je het TRUST/NAAM bent.

Tijdens hun frustratie over ons niet toegeven dat we een trustnaam zijn - de trustee en/of executeur van het trustfonds - zouden we moeten vragen wie ze zijn.
"Voordat we verder gaan, moet ik weten wie u bent."

Richt je tot de griffier van de rechtbank - de begunstigde van het Cestui Que Trust dat eigendom is van de Staat - en zeg: "Bent u de Cestui Que Trust trustee die deze Rechter heeft benoemd als administrator en trustee van het juridische trustfonds zaaknummer #12345?

Heeft u ook de aanklager benoemd als executeur van dit juridische trustfonds?"

Wijs dan naar de RECHTER, ADMINISTRATOR en TRUSTEE: "Dus u bent de trustee," wijs dan naar de aanklager, "en u bent de executeur

en ik ben de begunstigde,

dus nu weten we wie wie is en als begunstigde geef ik u hierbij toestemming om de boekhouding af te handelen en dit juridische trustfonds op te heffen.

Ik eis nu mijn lichaam op, dus ik ontbind het Cestui Que Trust dat u heeft belast, omdat er geen waarde in zit.

U heeft fraude gepleegd tegen alle wetten."

Waarschijnlijk zal het niet zover komen voordat de RECHTER, ADMINISTRATOR, TRUSTEE zal bevelen "Zaak geseponeerd" of nog waarschijnlijker, de Aanklager, terwijl hij zijn chequeboekje stevig vasthoudt, zal zeggen: "We trekken de aanklacht in."

We hebben hun fraude met het Cestui Que Trust blootgelegd, dat alleen bestaat op basis van een veronderstelling.

Trusts worden alleen gecreëerd bij de overdracht van eigendom en kunnen alleen bestaan zolang er waarde in de trust is.

Maar er is geen waarde in het Cestui Que Trust, toch blijven ze het trustfonds in rekening brengen.
Dat is fraude.

Het vermeende eigendom zijn wij, mannen en vrouwen, die zij onbekwaam, dood, verlaten, verloren, failliet of minderjarig hebben verklaard, maar dat is een illusie.

Als we onze TITEL (de geboorteakte) opeisen, dan storten we de veronderstelling in dat het trustfonds waarde heeft.

Ze handelen in fraude - iets wat we altijd al wisten, maar nu weten we hoe ze het doen.

Het blootleggen van hun fraude geeft hen slechts drie opties.

Ze kunnen het Cestui Que Trust ontbinden - degene waarvan de griffier van de rechtbank de begunstigde is en waaruit hij/zij een constructief trustfonds heeft gecreëerd - de zaak - waarvoor hij/zij de Rechter en de Aanklager heeft benoemd als tijdelijke aansprakelijke partijen, respectievelijk als trustee en executeur.

Maar ze kunnen het Cestui Que Trust niet ontbinden, anders stort het hele mondiale systeem in, omdat ze niet kunnen bestaan zonder onze energie die ze verkrijgen via dat Cestui Que Trust.

Ze kunnen de bestaande regels van trustrecht handhaven, wat betekent dat ze als trustee hun schuld kunnen verrekenen en ons met rust kunnen laten.

Nu weten ze dat we hun fraude doorhebben en elke keer dat ze de rechtbank ingaan om een trustaccount te beheren, zullen ze niet weten of wij degene zijn die hen naar de gevangenis stuurt.

De trustee (Rechter) is de aansprakelijke partij die naar de gevangenis zal gaan, en de executeur (Aanklager) is degene die dit afdwingt.
Daarom willen ze dat wij beide titels op ons nemen, omdat dan niet alleen wij naar de gevangenis gaan, maar ook door hun papieren te ondertekenen worden we de borg, trustee in overtreding en dwingen we onze eigen straf af.

Ze kunnen het zich niet veroorloven om de kerkelijke canonieke wetten te overtreden uit angst dat hun carrières eindigen, dus ze zitten opnieuw vast zonder plaats om naartoe te vluchten of te verbergen.

Ze kunnen de zaak seponeren nog voordat ze het risico lopen dat we hun fraude blootleggen - wat ook geen zin heeft, want dan komen hun carrières opnieuw tot stilstand.

KENNIS - NIET PROCEDURE - IS MACHT!

De middelen waarmee we hebben geprobeerd onze problemen te verhelpen, die ons zijn aangedaan door de machthebbers, zijn allemaal oppervlakkig in vergelijking met de oorsprong van alle zwarte magie, bijgeloof, satanisch ritueel, bedrog, mind-control en clandestiene praktijken.

Volgens handelsrecht, dat teruggaat tot de Code van Ur-Nammu - rond 2100 voor Christus - het gebruik van iemands eigendom zonder toestemming plaatst iemand in ongenade en maakt hem aansprakelijk voor eventuele schulden.

 

Maar nu kunnen we hen angst aanjagen.

Wanneer we gedwongen worden om naar de rechtbank te gaan, wetende dat de Rechter optreedt als trustee en de Aanklager optreedt als executeur/trustee van het Cestui Que Trust, geeft dat kracht.

Het geeft ons twee keuzes:

Als we de fraude van veronderstellingen willen blootleggen, waarop het Cestui Que Trust nog steeds bestaat, dan is de rechtbank de perfecte gelegenheid om je remedie te krijgen in de kamer van de rechter, door de TRUST uit te drukken.

Alles wat de Rechter zegt - zelfs als het klinkt als een bevel, order of vonnis - is eigenlijk een aanbod waarop we kunnen kiezen om te weigeren: "Ik geef geen toestemming; ik accepteer uw aanbod niet." ( No Consent=No Contract)

Dit is een fundamenteel principe van testamentaire trusts ... de begunstigde kan accepteren of weigeren wat de trustee aanbiedt.

Het is een feit dat de Rechter/Trustee die een dagvaarding of arrestatiebevel uitvaardigt, lang en hard moet nadenken: "Ben ik bereid het risico te nemen dat de man/vrouw die mijn rechtbank binnenkomt mij kan aanspreken op mijn rol als trustee en de fraude blootlegt dat de Cestui Que Trusts nog steeds van kracht zijn? constructief trust -
1) Trust die ontstaat door de wet tegen iemand die door werkelijke of constructieve fraude, onder dwang of misbruik van vertrouwen, door het plegen van een onrechtmatige daad, door enige vorm van gewetenloos gedrag of andere twijfelachtige middelen, wettelijk recht op eigendom heeft verkregen of houdt, wat hij in billijkheid en goed geweten niet zou moeten hebben en genieten.
2) Een constructieve trust is een relatie met betrekking tot eigendom waardoor de persoon aan wie de titel tot het eigendom wordt gehouden een rechtvaardige verplichting heeft om het aan een ander over te dragen op grond van het feit dat zijn verkrijging of behoud van het eigendom onrechtmatig is en hij onrechtmatig zou worden verrijkt als hij het eigendom mocht behouden.

[Denk aan hoe de Rechter en de Aanklager wettelijk recht op jouw eigendom verkrijgen en behouden, dat toebehoort aan de begunstigde (jij) wanneer ze je kunnen laten antwoorden op de NAAM van het trustfonds in hun rechtbank en je daarmee de trustee maken die alle aansprakelijkheid op zich neemt en de boetes betaalt en naar de gevangenis gaat, terwijl zij de begunstigde worden voor onwettige verrijking voor hun eigen persoonlijk gewin.]

Het enige wat dode, fictieve entiteiten van ons willen, is onze levensenergie, en die kunnen ze alleen krijgen met onze instemming.
Ze kunnen niet functioneren zonder ons, dus ze willen ons naar de rechtbank krijgen om de schuld te betalen die ze hebben gecreëerd door het trustfonds/NAAM in rekening te brengen.

Gewoonterechtbanken bestaan niet meer.

De zaak heeft niets te maken met levende mannen en vrouwen of "feiten", dus iedereen die getuigt (praat) over de feiten van de zaak is gedoemd.

Alle rechtbanken opereren in trustrecht, gebaseerd op kerkelijk canoniek recht; dat manifesteert zich als handelsrecht en we zijn in de rechtbank om de klap op te vangen als ze ons kunnen laten instemmen.

Om dit te doen, gebruiken ze alle trucs in het boek; intimidatie, angst, dreiging, belachelijk maken, woede, en zelfs schorsingen om de jurisdictie te veranderen wanneer ze verliezen, om ons te dwingen toe te geven dat we de NAAM van het vertrouwen zijn - de trustee - degene die verantwoordelijk is voor het beheren van het vertrouwen.

Tot nu toe is het een verspilling geweest van onze tijd en energie om naar een plaats te gaan waar het bijna zeker is dat jij, de echte persoon, vastzit met de aansprakelijkheid.

Ons wordt op school geleerd dat rechters onpartijdig zijn en een eed hebben gezworen om dit effect te hebben; dat hij de beklaagde of eiser niet mag bevoordelen.

Maar de ervaring laat anders zien - dat hij de eiser bevoordeelt - een flagrant belangenconflict.

De aanklager, rechter en griffier (de geestelijke) werken allemaal voor de staat - de eigenaar en verlener van het CESTUI QUE TRUST en de eigenaar van jouw TITEL (het geboortecertificaat). De zaak gaat niet over "gerechtigheid" - het gaat over het beheren van een trust.

Ze vertegenwoordigen een trust die eigendom is van de staat en als wij de begunstigde zijn, blijven alleen de executor en de trustee over.

Het feit dat ze handelen in fraude geeft hen slechts drie opties.

1) Ze kunnen de zaak seponeren voordat hun fraude wordt blootgesteld.

2) Of ze kunnen de schuld verrekenen en ons met rust laten.

3) Ze kunnen de Cestui Que Trust-zaak ontbinden - maar ze kunnen de Cestui Que Trust zelf niet ontbinden - anders zou het hele mondiale systeem instorten, want ze kunnen niet bestaan zonder onze energie die ze verkrijgen via die Cestui Que Trust, en ze willen de trustfondsen niet verdelen naar de begunstigde, dat ben jij.

Nu ze weten dat we hun fraude doorhebben, zullen ze elke keer dat ze naar de rechtbank gaan om een trustaccount te beheren, niet weten of wij degene zijn die hen naar de gevangenis sturen.
De trustee / rechter is de aansprakelijke partij die naar de gevangenis gaat, en de executor / aanklager moet dit afdwingen.

Daarom willen ze dat wij beide titels accepteren, executor / trustee, zodat we niet alleen naar de gevangenis gaan, maar door hun papier te ondertekenen worden we de executor die onze eigen straf afdwingt.

Ze kunnen het zich niet veroorloven om de canonieke kerkelijke wetten te overtreden uit angst om hun carrière te beëindigen, dus ze zitten klem zonder een uitweg.

Wat moet een griffier dan doen?

Binnenkort zullen geen van deze boeven nog zaken aannemen omdat het risico te groot is.
Dit zal het einde zijn van het gerechtssysteem.

Onder het handelsrecht - sinds de Code van Ur-Nammu (circa 2100 v.Chr.) - wordt het gebruik van iemands eigendom zonder toestemming als oneervol beschouwd, waardoor de gebruiker aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele opgebouwde schulden.

Maar nu kunnen we in plaats daarvan angst bij hen teweegbrengen.

Wanneer we gedwongen worden om naar de rechtbank te gaan en weten dat de rechter de trustee is en de aanklager de executeur van het Cestui Que Trust is, geeft dat ons kracht.

Het geeft ons twee keuzes.
We kunnen de fraude van veronderstellingen blootleggen waardoor het Cestui Que Trust bestaat - en ze laten ontbinden omdat de trustee de rechter op de bank is.
Het ontbinden van één Cestui Que Trust ontbindt ze allemaal.

We kunnen weten dat alles wat de rechter zegt - zelfs als het klinkt als een bevel, opdracht of een vonnis - een "aanbod" is dat we kunnen weigeren door te zeggen: "Ik geef geen toestemming." "Ik accepteer uw aanbod niet."

Dit is het belangrijkste principe van testamentaire trusts - de begunstigde kan de aanbiedingen van de trustee accepteren of weigeren. [einde verslag]

Mensen beginnen te begrijpen dat de meeste mensen gecontroleerde slaven zijn.

Mijn doel is om dat te veranderen.

Als je het nog niet begrijpt, zul je uiteindelijk begrijpen dat de overheid, bedrijven en andere 'juridische personen' (ficties) alleen kunnen omgaan met andere fictieve 'juridische personen' en NIET met de echte, levende 'individu die onder het gemeenrecht leeft.

Voor de overheid is deze 'individu' die 'JOUW NAAM' is effectief dood en bestaat niet.

Alleen de bedrijfsfictie die wordt vertegenwoordigd door 'JOUW NAAM' is levend en wel, in hun ogen.

Deze 'juridische persoon' wordt dus gereguleerd, gecontroleerd en gedomineerd door de bedrijfsstatuten (wetgevende code), die anders niet van toepassing zouden zijn op 'voornaam-achternaam' als individu.

Maak je geen zorgen, als je dit nog niet begrijpt, zul je dat wel doen.

De waarheid zal je bevrijden!

Als alternatief kunnen we een compleet nieuw leven beginnen aan 'de andere kant van het hek'.

We noemen dit 'het creëren van een parallelle bestaan'.
Je kunt je huidige status behouden als je dat nodig vindt.

Door een parallel bestaan aan 'de andere kant' te creëren, kun je je vleugels uitslaan en vliegen!

De informant (je moeder) ondertekent als aanklacht (getuigendocument in het ziekenhuis toen je werd geboren met een voetafdruk) dat je geen vaderlijke houder van je nalatenschap hebt.

De griffier (erfgriffier) tekent je nalatenschap in het testament en je wordt een "Ward of the State" [een voogdij van de staat].

 

Je moeder, een vrouw, een levende ziel, door God geschapen, van vlees en bloed, heel erg levend, ging het "vondeling" (een veilige plek om een kind achter te laten) ziekenhuis binnen in de hoop zorg te krijgen, maar werd in plaats daarvan onterecht aangemerkt als behoeftig, een arme.
Er zijn 3 belangrijke redenen waarom de geheime politieke factie (kabal) die zich voordoet als overheid wettelijk hun controle kan handhaven.


Wie is de begunstigde van de oorspronkelijke STRAWMAN trust?

De begunstigde verandert telkens wanneer een nieuwe trust wordt gecreëerd.

Jij bent de oorspronkelijke begunstigde, als je ervoor kiest om je belang te gebruiken.

Als je ervoor kiest om het niet te gebruiken, zijn de burgers van de staat die het heeft gecreëerd de begunstigden.

Dit maakt deel uit van het principe van de hoogste en beste gebruik.

Als het eigendom niet optimaal en het beste wordt benut, kan het voor een bepaalde tijd "geleend" worden en beter worden benut.
Jij hebt het niet gebruikt.

 

Deze eerste trust is voor jouw voordeel gecreëerd, als je ervoor kiest om het te gebruiken.
Onthoud, de reden waarom de eerste partij (schepper) een trust creëert, is om de tweede partij (trustee) in staat te stellen het trustfonds te beheren ten behoeve van de derde partij (begunstigde).


Belangrijke KENNISGEVING: "Op 18-jarige leeftijd kun je de wettelijke TITEL over je nalatenschap (alle eigendommen) opeisen door begunstigde te worden van de Foreign Situs Trust (NAAM)." "Hoe doe je dat?" vraag je.
Door TITELS in Trusts te verplaatsen; Functioneren als handel.


Bailand [bailment]: Een overdracht van goederen of persoonlijk eigendom door de ene persoon aan de andere, in trust voor de uitvoering van een speciaal doel met betrekking tot die goederen, voordelig voor de baliel of de baaierd, of beide, en op basis van een contract, expliciet of impliciet, om de trust uit te voeren en het beoogde doel te bereiken, en vervolgens de goederen terug te geven aan de baliel of deze op een andere manier te vervreemden in overeenstemming met het doel van de trust.

Een verwijzing in de wet naar een "corporation court" betekent een "municipal court".

RECHTEN ZONDER DE MACHT OM AF TE DWINGEN ZIJN LOZE BELOFTEN RECHTEN = AUTORITEIT Volgens de Onafhankelijkheidsverklaring: "Wij beschouwen de volgende waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn, dat zij door hun Schepper zijn begiftigd met bepaalde onvervreemdbare rechten, dat onder deze rechten vallen het leven, de vrijheid en het streven naar geluk.

Dat om deze rechten te beveiligen, regeringen onder de mensen worden ingesteld, die hun bevoegdheden ontlenen aan de instemming van de geregeerden.
" Echter, de werknemers van deze zogenaamde regering zijn niet bekwaam om op te treden als een overheidsinstantie, omdat ze duidelijk niet begrijpen dat het doel van de regering is om de rechten van mensen te waarborgen in plaats van deze teniet te doen.

"De bevoegdheden die niet aan de Verenigde Staten door de Grondwet zijn gedelegeerd, noch bij haar verboden aan de staten, zijn voorbehouden aan de staten respectievelijk, of aan het volk."

Advocaten weten niet hoe het systeem werkt, vanwege hun indoctrinatie.

Als je een advocaat kunt vinden die doet wat je zegt, dan zul je zegevieren, maar de meeste advocaten geven er de voorkeur aan hun BAR-kaarten te behouden in plaats van zich eerlijk te gedragen.

Hier wordt informatie verstrekt over hoe het Cestui Que Trust is gevormd en dat de trust "dood" is gegaan, en zij construeren en beheren de trust zonder jou.

 


Met de orginele documenten van de Hoge Raad van de Kinderen kunt u dit rechtzetten om  als Enige Erfgenaam AHB/IAHB van uw Cestui Qui Vie geboorte trust nalatenschap uw geboorte trust, als begunstigde, Beneficiair te  aanvaarden.

 

Zie de link hieronder:

 

Hoge Raad van de Kinderen